Modré dveře, terapeutické centrum

29. 8. 2021

Terapeutické centrum Modré dveře

Na počátku stála myšlenka pomáhat těm, kteří si sami pomoci nedokážou.  Nedostatečné pokrytí péče o lidi v krizi, lidi s duševním onemocněním či mentálním handicapem, přesvědčilo manžele Sivekovy, aby v roce 2011 začali budovat místo nabízející takovouto pomoc.

Významné události na sebe nenechaly dlouho čekat a hned 21. října 2011 došlo k založení Občanského sdružení Modré dveře, 3. května 2012 k slavnostnímu otevření budovy Modrých dveří spolu s tréninkovou kavárnou v Kostelci nad Černými lesy a již 2. září 2012 zde začaly být poskytovány sociální služby.

Rok 2013 byl pro Modré dveře stejně tak významný a úspěšný jako ty předešlé. Podařilo se otevřít ordinaci klinického psychologa, nabídka služeb se tím rozrostla o služby zdravotnické a podařilo se získat řadu významných ocenění.  Největším z úspěchů byl však narůstající zájem klientů o odbornou pomoc.

V dalších letech Modré dveře rostly a své služby zkvalitňovaly. Podařilo se otevřít další dvě centra (květen 2016 Modré dveře Praha, září 2017 Modré dveře Říčany) a rozšířit služby tak, aby se ještě více přiblížily lidem, kteří je potřebují.

V současné době mají Modré dveře za sebou již 10 let existence, přes 10 000 klientů a řadu ocenění v čele s titulem Velká neziskovka roku 2018.

Poskytované služby zahrnují krizovou pomoc, sociální aktivizaci, sociální rehabilitaci, psychoterapii, klinickou psychologii pro dospělé a děti.

Modré dveře usilují o to, aby tato pomoc a podpora byla dostupná všem. Přibližně 95 % služeb poskytují klientům výhradně bezplatně.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena