MŠ a ZŠ NEMO

31. 1. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA V NEMU

V nadcházejícím novém roce vás zdravíme ze ZŠ a MŠ NEMO. Protiepidemická opatření i samotná nákaza s Covid 19 před nás postavila nové výzvy, o jakých se nám dříve ani nesnilo.

Jsem ráda, že již pominula počáteční nejistota všech zúčastněných (představy rodičů, pedagogů, MŠMT) a my jsme schopni i ve ztížených podmínkách dobře fungovat.

Školka NEMO v září prodělala karanténu, kdy se postupně nakazilo několik paní učitelek. Nákaza se naštěstí nerozšířila do ZŠ NEMO, která sídlí ve stejné budově. Ve školce se nám osvědčilo spojení s rodiči a dětmi pomocí WhatsApp skupiny, kdy posíláme to, co právě děláme, a děti s rodiči nám zase mohou zaslat pozdravy a to, co se povedlo jim doma. Úkoly pro předškoláky jsme zasílali e-mailem.

Ve škole se nám při distanční výuce osvědčuje, že máme ve třídě málo dětí. V každém ročníku je 10 - 14 žáků podle velikosti třídy. Pokud skupinky žáků ještě rozdělíme, máme na výuku 6 - 7 žáků a můžeme si ověřit, jak žáci porozuměli výuce. Roční plán výuky tak stíháme a není potřeba něco „dohánět“ dodatečně. Jiná věc je, že dětem chybí kontakt s vrstevníky, učiteli a celkově školní režim. Výuka klade větší nároky na rodiče, kteří musí zejména na mladší děti dohlížet. Jsme moc rádi, že je zatím umožněna výuka alespoň pro 1. a 2. třídu.

 

Jak učíme distančně:

• Výuka probíhá přes platformu Microsoft Teams.

• Žáci jsou rozděleni do malých skupin.

• Kdo potřebuje, půjčíme mu techniku domů.

• Všichni mají možnost s učitelem ihned komunikovat, dostávat zpětnou vazbu.

• Výuku obohacujeme projekty a společnými úkoly.

• Pro posílení sociálních vazeb mají žáci možnost používat v Teams i odpolední platformu „dětské hřiště“, kde si mohou společně povídat.

• Výuku procvičujeme i přes programy „Umíme to“ „Cambridge“ „Scio dat“

• Výuka angličtiny s rodilými mluvčími probíhá online i prezenčně ve škole.

• Žáky hodnotíme slovně i známkou.

• Jsme prima tým pedagogů, což můžete poznat z našich fotek, které byly pořízeny ještě v době, kdy byl svět v pořádku.

Pro zájemce o ZŠ NEMO nabízíme individuální návštěvu za dodržení hygienických opatření.

Od druhého pololetí se nám uvolnilo místo do 1. třídy.

V případě zájmu prosím kontaktujte ředitelku školy na tel: 777 727 334, nebo na e-mail: info@nemoricany.cz

Zájemce o MŠ NEMO zapisujeme do pořadníku, neboť se již naplnila kapacita i na příští školní rok.

Za tým NEMO

Lenka Sosnovcová, ředitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena