MŠ a ZŠ Sofie

1. 1. 2021

NOVINKY Z MŠ A ZŠ SOFIE

 

Navýšení kapacity

Mateřská škola Sofie se v roce 2019 stala úspěšným žadatelem o dotaci IROP na projekt „Navýšení kapacity MŠ Sofie“. Díky tomuto projektu jsme navýšili kapacitu mateřské školy Sofie o 16 míst a ke dvěma stávajícími třidám přidali další. Dvě původní mají současnou kapacitu 24 dětí a nová třída má kapacitu 8 dětí. Tato menší třída je určená pro děti od dvou let, o které se stará kvalifikovaná učitelka mateřské školy s podporou chůvy.

 

Rekonstrukce vnitřních prostor tříd

V rámci projektu došlo k rekonstrukci dvou pater budovy, výměně podlah, dveří a kompletní rekonstrukci koupelen. Podle reakcí učitelů jsou největším přínosem akustická opatření, která přispěla ke zlepšení komfortu dětí a učitelů při hře a učení se. Akustické panely instalované na stropě a na zdech absorbují odrážející se zvuk tvořený ve třídě a snižují tak míru dozvuku. Radost nám dělají také bezpečnostní opatření, která jsme mohli realizovat a řídit tak vstup do budovy, včetně zabezpečení objektu.

 

Úpravy hřiště a zahrady

Projekt umožnil instalaci nových hracích prvků, zastínění původního pískoviště a osázení zahrady několika stromy a keři, o které se budou děti starat. Současně je na 100 m² položen travní koberec a na něm nová dopadová zóna. Travní koberec zvětšuje zatravněnou plochu celé zahrady, dopadová zóna z měkkých rohoží je certifikovaná na pád ze tří metrů, navíc je ekologická, vyrobená z recyklované gumy. Děti asi nejvíce oceňují instalaci chodníku pro bosé nohy. Jedná se o prostor ohraničený a rozdělený dřevem, uvnitř kterého jsou v jednotlivých částech přírodní materiály (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.).

Bezbariérovost budovy

Prostory mateřské školy jsou kompletně bezbariérové a díky schodolezu jsou tak dostupná všechna patra budovy. Díky investici z dotačního programu IROP jsme schopni se postarat o handicapované dítě od dvou let až do pátého ročníku ZŠ.

Vybavení

Všechny třídy mateřské školy získaly nové druhy Montessori pomůcek a část stávajícího vybavení byla po skončení životnosti vyměněna za nové. Nové materiály máme ve všech oblastech, ve kterých s dětmi pracujeme – v oblasti smyslového vnímání, praktického života, matematiky, jazyka a další. Velkou radost máme z pořízení sad zvonků a zvukových hranolů, které naši práci v oblasti komplexního rozvoje hudebního vnímání dětí posouvají o další úroveň výše. Zvonky umožňují již tříletým dětem poznávat tóny, třídit je, řadit zvuky do stupnic, a to je pouze začátek možností, které s dětmi, které zvuky zajímají, můžeme využívat. Starší děti mají možnost naučit se přiřazovat tónům symboly, pracovat na notové osnově se skutečnými zvuky. Takto připravené děti mají pak úplně jinou vstupní pozici při začátcích hry na hudební nástroj nebo na talentových zkouškách do základních uměleckých škol.

Advent v Sofii

Předvánoční období bývá v Sofii plné aktivit pro děti a rodiče. Začínáme společným vitím vánočních věnců, pokračujeme přípravou vánočního koncertu a jarmarku, chodíme na koncerty a do divadel. Tento rok nic z toho není možné.

Abychom alespoň trochu podpořili adventní atmosféru a nevzdali se úplně všech předvánočních radostí, zajistili jsme pro děti divadelní představení Divadla v Dlouhé, samozřejmě v on-line podobě. V době uzávěrky tohoto čísla děti intenzivně pracují na kompilaci vánočních koled a v případě, že se jim to podaří, výsledek najdete na našich webových stránkách a také na FB školy.

Vymysleli jsme také, jak vyhovět omezením vyplývajícím z nouzového stavu a pozvat do školy sv. Mikuláše, anděla a čerta. Omezení nejvíce dopadlo na čerta, který pouze vyhrožoval a prakticky se nemohl k dětem ani přiblížit. I tak by však neuspěl, kniha hříchů byla tento rok takřka prázdná.

Celá škola Sofie se letos zapojila do podpory myšlenky obdarování, kterou dárky na Mikuláše obsahují. Cílem bylo podpořit a potěšit v této nelehké době práci zdravotníků, na než jsou kladeny obrovské pracovní i psychické nároky. Akce odstartovala již v půlce listopadu, zejména díky podpoře rodičů a zaměstnanců Sofie, kteří myšlenku vzali za svou. Podpořili ji materiálně i finančně.

Podporu jsme realizovali ve dvou vlnách. Celkově jsme rozvezli do nemocnice Agel v Říčanech, do nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Thomayerovy nemocnice a do zařízení péče o seniory v Říčanech (DS Pod kavčí skálou a DPS Olga) 100 kg cukrovinek, nápojů a potravin pro zpříjemnění denních i nočních směn. Povedlo se to nakonec zorganizovat tak, že na většinu míst jsme se v rámci druhého závozu dostali den po svatém Mikuláši.

Ve výsledku jsme na nákupech utratili 32 000 Kč. Mikulášské obdarování následovalo cca tři týdny po prvním závozu, ve které jsme dobroty dovezli do dvou pavilonů Vinohradské fakultní nemocnice, do nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a DS v Říčanech Voděrádkách, který se potýkal s velkým počtem nemocného personálu i klientů. Všem našim rodičům, kteří se zapojili, tímto ještě jednou děkujeme!

Pozvánka do školy Sofie

Školní rok, ať už v online režimu nebo v prezenční výuce, pokračuje dál. V průběhu dubna 2021 nastanou zápisy do 1. ročníku základních škol, a proto v Sofii otevíráme pomyslné dveře pro rodiče, kteří se zajímají o místo v naší škole.

V závislosti na stupni opatření, případně nouzovém stavu, bude možné se osobně podívat do výuky, což je nejlepší způsob, jak si udělat názor na přístup naší základní školy při budování akademických i sociálních dovedností. Den otevřených dveří v klasické hromadné podobě je téměř jistě vyloučený, individuální návštěvy přivítáme po dohodě kdykoliv.

 

Současně u nás bývá zvykem během ledna až dubna pořádat workshopy pro rodiče, které zajímá výuka v základní škole, kde se neučí frontálně u tabule a z učebnic, ale všemi smysly, s propojováním informací a budováním dovedností raději než memorováním informací. První z plánovaných workshopů se uskuteční ve středu 20. ledna 2021 od 17:30, ať už on-line nebo osobně ve škole, těšíme se na setkání s vámi. Tématem, se kterým se pod vedením našich učitelů budete moci seznámit, bude český jazyk.

 

Dalším v pořadí bude workshop věnující se matematice. Na ten vás již teď můžeme pozvat ve středu 10. února 2021, také od 17:30. Uvidíte, jak funguje představení konceptu množství, jak se dá jednoduše naučit přechod přes desítku, jak se žáci učí počítat ve velkých řádech nebo jak učíme třeba dělení. Když se sejdeme osobně, budeme mít šanci sami na sobě vyzkoušet, co prožívá dítě, když se může učit samo, svým tempem, za pomoci reálného materiálu, který jej při učení vede. Pro mnohé děti i jejich rodiče je navíc důležité, že každý materiál obsahuje kontrolu a chybu si dítě může uvědomit samo, bez dopomoci učitele. Pak je schopno ji samo opravit a pochopit celý koncept probírané látky ze všech úhlů. Pro přihlášení se podívejte na naše webové stránky www.zs-sofie.cz.

 

Pozvánka do mateřské školy Sofie

Dveře mateřské školy jsou otevřené návštěvám všech potenciálních rodičů a dětí. V současné době máme poslední místa ve třídě pro děti od 2 do 3 let. Do tříd pro děti od 3 do 6 let věku přijímáme děti v průběhu celého roku. Několik míst je k dispozici pro děti, které by měly zájem nastoupit v září 2021 do prvního ročníku ZŠ Sofie.

Mateřská škola pracuje dva dny dopoledne s rodilým mluvčím, nicméně ve třídě jsou vždy dva pedagogové, tzn. děti mají možnost se domluvit v případě potřeby i v rodném jazyce.

 

O škole:

Sofie – mateřská škola a základní škola, o. p. s., je moderní škola rodinného typu, ve které se učí celostně, propojeně a na základě práce s Montessori pomůckami. Škola aktivně pracuje s českými tradicemi, které pomáhají dětem budovat povědomí o tom, kdo jsou, kde jsou jejich kořeny. Anglický jazyk, vyučovaný rodilými mluvčími, certifikovanými učiteli s aprobací, je nedílnou součásti každého dne ve škole.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena