MŠ Bambinárium Říčany

6. 7. 2020

 

NOVÝ PROGRAM MŠ BAMBINÁRIUM

 • Naše nové logo propaguje nový vzdělávací program POJĎTE S NÁMI DO LESA
 • platný pro školní rok 2020/2021
 • zahájení nového programu plánujeme od 1. září 2020
 • nový program je pro každou věkovou kategorii upraven dle psychických a fyzických schopností dětí
 • hlavní filozofií nového programu Bambinária je vzdělávat děti v přírodě, ale přitom neztratit kontakt s městskou kulturou

 

PROČ NOVÝ PROGRAM?

 • období coronaviru nám ukázalo, že nejbezpečnější pobyt je pobyt v přírodě
 • všechna nařízení a opatření, která jsme přijali od příslušných úřadů, nás směřují k tomu, abychom s dětmi trávili více času na vycházkách, v lese a v přírodě
 • nový program patří do skupiny programů tzv. integrovaných lesních školek – což znamená,
  že budeme více času trávit v přírodě a lese, ale zázemí budeme mít i nadále v budově mateřské školky
 • výuka v lese, v parku, u řeky, u potůčku, na louce – prostě v přírodě, by měla probíhat každý den, téměř za každého počasí v dopoledních hodinách
 • dle možností budeme vyrážet za kulturou také do města
 • výstavy, divadelní představení, muzea, botanické a zoologické zahrady atp. budou i nadále místem, kde si budeme vzdělání prohlubovat
 • děti se budou vracet do školky na oběd a poté již zůstanou na odpolední program v areálu školky; výjimku tvoří dny, kdy jsou děti na výletech nebo výpravách do přírody, do města
  a berou si oběd s sebou
 • výuka bude probíhat dvojjazyčně
 • děti bude programem provázet a na vycházkách a výpravách doprovázet český pedagog
  a rodilý mluvčí anglického jazyka

VÝLETY ZA MĚSTSKOU KULTUROU

 • výlety za poznáním do Prahy, do blízkého okolí ale také na další významná
  a zajímavá kulturní místa v regionu, tak jak jsme je nabízeli v minulých letech, budou pokračovat

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • program je primárně určen pro děti od 4 do 6 let
 • pro děti od 5 do 6 let je zajištěna navíc předškolní příprava (nultý ročník), která je obohacena o prožitkové učení
 • pro mladší děti je tento program uzpůsoben tak, aby odpovídal věku (tj. fyzickým
  a psychickým možnostem dítěte)

  

HLAVNÍ CÍLE NOVÉHO PROGRAMU

 • vzbudit radost a zájem o les a přírodu
 • zvýšit imunitu a posílit zdravý životný styl
 • učit se tomu, jak přírodu chránit, jak o ní pečovat a být příkladem pro ostatní
 • poznat všechny funkce lesa
 • objevit fascinující přírodní zákony
 • poznat a vnímat přírodu lidskými smysly
 • učit se úžasu
 • zapojení se do akcí „Ukliďme svět“

 

NIŽŠÍ ŠKOLNÉ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

 

Ceník školného MŠ Bambinárium pro děti od 2 do 6 let od září do června

 

Docházka v týdnu

Školné za měsíc

5x

5.000,-

4x

4.500,-

3x

4.000,-

2x

3.500,-

1x

2.000,-

 

MŠ Bambinárium Říčany

17. listopadu 233/41, 251 01 Říčany

tel.: 775 665 090, 724 137 404

www.bambinarium.cz

msbambiricany@volny.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena