MŠ Čtyřlístek

1. 6. 2020

Milé děti, milí rodiče,

přimlouvám se vám v tomto zvláštním a náročném čase za celý náš kolektiv učitelek mateřské školky Čtyřlístek. V čase poznamenaném událostmi, se kterými nikdo z nás nepočítal, v čase, kdy si zahalujeme obličeje, ale otevíráme jeden druhému svá srdce. Zjišťujeme, kolik věcí najednou nepotřebujeme, a že ve srovnání se zdravím, bezpečím a vztahy v našich rodinách jsou to věci nepodstatné a pomíjivé, a rovněž to, jak moc potřebujeme jeden druhého. Začali jsme si více vážit druhých, jejich práce, obětavosti, nasazení pro druhé… A to už tady dlouho nebylo. Věřím, že vše zlé a těžké je pro něco dobré a může nás to posílit a posunout dál. I tato doba může být příležitostí naučit se nebýt sobeckým a svým příkladem to učit i své děti, které nás pozorují a ukládají si do svých hlaviček naše vzorce chování, jednání a mluvení s lidmi kolem nás. Chci sebe, nás i vás povzbudit, abychom i z této situace vytěžili to kladné, co nás všechny může posílit, obohatit a posunout dál. I když je tato situace nelehká pro mnohé z nás, posouvá nás dál tím, že se snažíme hledat nové způsoby komunikace. Každá podle svých možností jsme volily různé komunikační kanály, abychom s našimi dětmi a jejich rodiči zůstaly ve spojení a zprostředkovaly jim ať už nové informace, nebo zopakování toho, co už se naučily, aby různé dovednosti, ať už matematické, grafomotorické, prostorové, hudební, motorické, dál procvičovaly a rozvíjely. A tak kromě přeposílání pracovních listů, telefonování si s rodiči a dětmi, jsme se bez školení a za pomoci rodinných příslušníků nebo ochotných rodičů na dálku učily, jak dělat videokonference pro děti, nebo pro ně nahrávat videa.

Máme naše děti rády, chybí nám a těšíme se na čas, kdy se budeme moci bez omezení znovu vrátit k běžnému školkovému režimu, kdy budeme moci s dětmi pracovat, cvičit, hrát si, vzdělávat je, a to vše bez rozestupů a roušek na obličeji. Čas, kdy je budeme moct pohladit, projevit a vyjádřit jim lásku, přijetí, ocenění za to, co se jim povede, povzbudit je k překonávání sebe sama, když se jim nedaří, podporovat je v jejich nadání, sounáležitosti s přírodou i tímto světem, učit je vzájemnému respektu a úctě, a to hlavně svým příkladem. A zároveň se nechat učit od dětí jejich spontánnosti, bezprostřednosti, upřímnosti, radosti i z maličkostí.

S přáním pevného zdraví za kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek,                die Verčimáková, učitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena