Muzeum Říčany

1. 5. 2022

Na co se můžete těšit v květnu

Výstava „Příběh říčanského hradu“

každý den od 14 do 18 hod.

Přijďte prožít příběh říčanského hradu! Na výstavě zjistíte, jak říčanský hrad vznikl, co během své existence zažil a proč je z něj dnes jen zřícenina. Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte si, jak se v takovém sídle žilo. Pomocí vizualizace vstoupíme do hradu v době jeho největší slávy. Připraven je program pro ZŠ a MŠ, rezervace nutná na e-mailu edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Geoodpoledne

každou neděli od 14 do 16 hod.

Otevíráme geopark! Rýžování drahokamů, průzkum jeskyně, vykopávání dinosauřích kostí, hledací hra a spousta dalších aktivit na vás čekají každé květnové a červnové nedělní odpoledne.

Historické kořeny rusko-ukrajinského konfliktu

úterý 3. května 18–20 hod.

Ruská agrese vůči Ukrajině bývá většinou interpretována jako důsledek snahy hochů z KGB obnovit sovětské pořádky. Kořeny konfliktu a ruské imperiální nostalgie jsou ale mnohem hlubší a sahají do samých počátků nejen politických, ale i kulturních a náboženských dějin východní Evropy. Přednáška se pokusí představit nejen pro pozadí konfliktu klíčové historické body, ale i rozdílné kulturní vzorce, které tvoří podhoubí rozdílného vnímání vlastní identity a postavení ve světě. Přednáší historik Jan Andrle. Výdělek ze vstupného bude využit na nákup materiálů a pomůcek do výuky českého jazyka v dětských adaptačních skupinách.

Cyklus workshopů „Vyrobte si to sami“ – chleba a drogerie

čtvrtky 12. května a 26. května 18–20 hod.

Oblíbený cyklus workshopů pokračuje v květnu výrobou chleba a o dva týdny později také domácí drogérií. Vstupné na tyto workshopy nebo na celý cyklus můžete zakoupit v e-shopu muzea.

Přírodovědná vycházka na Vojkovskou louku

sobota 14. května 10–12 hod.

Věděli jste, že v těsné blízkosti Říčan kvetou na jaře stovky orchidejí? Dnes už je na Říčansku můžete obdivovat jen v poslední lokalitě – na mokřadní louce u Vojkova. Tato louka byla letos po mnohaletém úsilí oficiálně navržena pro vyhlášení jako zvláště chráněné území (přírodní památka). Účastníci vycházky si vyzkoušejí odchyt a určování motýlů, kobylek a čmeláků. Doporučujeme s sebou holínky nebo sandály, mokro v botách zaručeno.

Za mláďaty na Dvorek

neděle 15. května 15–17 hod.

Přijďte se na Dvorek seznámit s našimi mláďátky! Děti si budou moci zvířátka nakrmit a pohladit, což je skvělá příležitost zejména pro ty, které nemají možnost zvířata samy chovat. Program doplní interaktivní povídání o rozmnožování domácích zvířat, zajímavosti o mláďatech a aktivity pro děti i dospělé. Během akce si můžete s dětmi vyzkoušet naši novou výukovou pomůcku Lesogramy.

Poslední rodinné středověké odpoledne!

neděle 29. května od 14 do 17 hod.

Během odpoledne si můžete ve spolupráci s lektorkou postavit svůj vlastní hrad a vyzkoušet si, jak se ve středovém hradu žilo. V rámci výstavy o hradě máte poslední šanci odlít si pečeť pánů z Říčan z pravého vosku.

Sezona 2022 v Geoparku Říčany

Každý rok je to stejné – objeví se sněženky a bledulky, pak krokusy a krátce po nich se obří vážka Meganeura vrací na své místo v geoparku. Je to jasné znamení, že sezona se blíží, a tak celý tým muzea stříhá, hrabe, napouští jezírko, vymetá pavouky, čistí a omývá… a neuklízí se jen v geoparku, ale i na Říčanské hájovně, jejíž údržba není o nic snazší.

Letos geoparková sezona začala ještě dříve než jindy, protože jsme zde už v polovině března hostili kolegy v rámci mezinárodního kongresu WEEC (World Environmental Education Congress). O týden později přijeli na exkurzi zahraniční studenti přes Erasmus a první narozeninová oslava o pár dní později už nenechala nikoho na pochybách – na duben se s letošní sezonou čekat vskutku nebude.

Výuku jsme zahájili programy Za trilobity a dinosaury s osmými třídami 1. ZŠ Říčany. Od té doby je v geoparku prakticky každý den výukový program pro školkové děti, žáky nebo studenty z celého Říčanska a občas i z Prahy či vzdálenějších krajů. Učíme také učitele, zejména to, že neživá příroda není žádná nuda – letos při dvou příležitostech – během jarní (14. 5.) nebo letní (25. 7.) školy pro pedagogy. Geopark rádi využívají také pedagogové z 1. ZŠ se svými žáky – pro geologický kroužek, k výuce nebo trávení přestávek na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí. Ruch říčanského náměstí sem vůbec nedoléhá.

Květen, to je čas, kdy už je venku dostatečně hezky a teplo, aby k nám ráda zavítala i široká veřejnost. Také letos plánujeme uspořádat mnoho oblíbených geoodpolední, větší víkendové tematické akce (amatérská burza minerálů v červnu, prehistorická akce o trilobitech a dinosaurech v červenci a akce o sopkách, zemětřeseních a tsunami v srpnu) a jednodenní geologické tábory. Navíc kromě letních prázdnin probíhá každou třetí sobotu v měsíci řezání a broušení kamenů v geoparkové dílně, na které se může zaregistrovat každý zájemce z řad široké veřejnosti. Geopark si můžete užít také soukromě – rádi uspořádáme narozeninovou oslavu pro vaše děti nebo i teambuildingovou akci pro mládež či dospěláky.

V tomto roce přineseme ještě jednu velkou novinku. Díky podpoře ze Středočeského kraje připravujeme audio, video a textové materiály pro návštěvníky geoparku. Přijďte se k nám podívat dříve, než se vážka zase na konci října schová před zimou. Těšíme se na vás!

Jana Švandová

Letní jednodenní příměstské tábory v muzeu

Potřebujete v létě zajistit pro své děti program na celý týden, nebo jen na několik dnů? Připravujeme už třetím rokem oblíbené jednodenní tábory. Od 11. července do 26. srpna ve všední dny od 8 do 16.30 hod. se střídají každý týden stejná témata – Den s řemesly, Den v mikrosvětě, Den dobrodruhů, Den se zvířaty a Den v geoparku.

S našimi zkušenými lektorkami si mohou děti užít zábavu v malé skupině se svými vrstevníky, a přitom se i něco naučit. Program probíhá v muzeu, v Geoparku Říčany, na muzejním Dvorku i v terénu.  Tábory jsou určeny pro děti od 7 do 12 let. Děti si sebou nosí svačiny, obědy zajišťujeme v restauraci.

Jak dítě na tábor přihlásit? Je to jednoduché. Vyplňte na webu Muzea Říčany online přihlašovací formulář, zaškrtněte, o které termíny máte zájem, a vyčkejte na potvrzení.

 

Ze sbírek muzea: Fotografie evakuovaných železničářů z Haliče za 1. světové války

Zajímavá sbírková fotografie má cosi společného s aktuální situací. Fotografie byla pořízena 20. února 1915 na říčanském nádraží a zachycuje skupinu zaměstnanců Rakouských státních drah. Ti byli evakuováni z Východní Haliče – jedné z korunních zemí tzv. Předlitavska, rozkládající se na území dnešního jihovýchodního Polska a západní Ukrajiny – před postupující ruskou armádou. Jak nás informuje polský nápis na vagónu (polština byla jedním z úředních jazyků Haliče), jedná se o návěstní mistry (sygnalomistrze) železničního ředitelství ve Lvově (Dyrekcja kolejowa Lwow). Tito návěstní mistři měli na starosti kromě obsluhy železničních návěstidel také telegrafní a telefonické spojení na železnici, na což upomínají vystavené telegrafy a telefon v popředí. Fotografie vznikla zjevně u příležitosti příjezdu do cílové destinace evakuace, jíž byly právě Říčany. Fotka je o to zajímavější, že o této skupině utečenců, kteří na nějaký čas nalezli v Říčanech útočiště, jinak nic nevíme. Další zajímavostí je, že snímek jaksi mimoděk připomíná, že před rokem 1918 příslušely Říčany a dnes západoukrajinský Lvov do jednoho a téhož státu a jejich obyvatelé tak byli v zcela doslovném smyslu spoluobčany.

 

Jan Andrle

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena