Muzeum Říčany

29. 12. 2022

 

Chystáme novou výstavu a máme pro vás novinky na internetu

Co bude Tvořiště?  

V Muzeu Říčany otevřeme již brzy nový kreativní prostor. Naše Tvořiště nabídne řemeslnou dílnu s nástroji a možnost pracovat s přírodními a recyklovanými materiály. V badatelském kabinetu i v muzejní zahradě se můžete inspirovat pestrostí přírody a zkoumat příčiny a možnosti řešení klimatické změny a úbytku přírodní rozmanitosti. Pod mikroskopy objevíte skrytý svět přírody. Fyzikální experimenty vám objasní povahu přírodních jevů. Inspiraci z přírody pak můžete využít v herně při stavbě domů a měst budoucnosti.

Prostor uspořádáme tak, aby se v něm mohly pohybovat, bádat a tvořit malé i větší děti a stejně tak byl zajímavý i pro dospělé. Připravujeme programy pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ. Témata výukových programů se budou týkat řemeslné tvorby, rozvoje tvořivosti nebo cílů udržitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání. Otevíráme 21. února. Sledujte naše webové stránky a Facebook.

Muzeum u vás doma

Hůl žižkovka. Dýmka pěnovka. Šavle šaška. Říčanský typář. Rádio Riga. Tabáční orlíček. Hodiny caplovky. Že vám tyhle názvy nic neříkají? Tak začnou! My se o to postaráme a vy u toho ani nemusíte vytáhnout paty z domu. Muzeum totiž prostřednictvím celonárodního projektu eSbírky přichází k vám domů.

Říčanské muzeum pečuje o sbírku tvořenou desítkami tisíc předmětů. Jen inventárních čísel, kterými se předměty označují pro evidenci, je v naší sbírce dohromady asi 25 000. Pod jednotlivými inventárními čísly se ale mnohdy skrývá více předmětů. Naše sbírky se dělí do tří kategorií: příroda, archeologie a historie. V přírodovědné sbírce uchováváme třeba mamutí zuby, vzácné horniny, pavouky naložené v lihu nebo vycpaniny lesních zvířátek. Archeologické sbírky jsou tvořeny nejstaršími nálezy z regionu Říčanska. Jedná se o pravěké sekery a čepele, střepy z nádob i dělové koule. V historické sbírce pak nalézáme pel-mel, který nám pomáhá rekonstruovat dějiny Říčan, širšího regionu, republiky i světa. Tvoří ji staré mince a bankovky, dokumenty, knihy, staré tisky a rukopisy, etnografické památky jako starý nábytek, zemědělské a řemeslné náčiní nebo svaté obrázky; dále například zbraně a munice, hudební nástroje, sokolské kroje a vojenské uniformy, ale i běžné vybavení domácnosti našich babiček a prababiček. Proč o tom všem dnes píšeme? Protože vy se s našimi sbírkami můžete nyní seznámit přímo z pohodlí svého domova.

Muzeum Říčany se připojilo k projektu eSbírky, jehož účelem je zpřístupňovat muzejní sbírky veřejnosti prostřednictvím internetu. V pilotní fázi jsme pro vás vybrali 100 sbírkových předmětů, které podle nás sbírku nejlépe reprezentují. Vybrali jsme tak z každé podsbírky to, co nám přišlo nejzajímavější nebo nejkurióznější, nebo to, co podsbírku dobře vystihuje a vypovídá o jejím charakteru. Celou naší eSbírku si tak nyní můžete prohlédnout na odkazu https://www.esbirky.cz/hledat/instituce/47439379.

U každého předmětu najdete fotografii, popis předmětu plný zajímavých informací a různé technické údaje. V průběhu roku 2023 vás také budeme s našimi sbírkovými předměty seznamovat na sociálních sítích. Těšte se na nášup historie!

Ze sbírek muzea: tabatěrka s vyměšujícím krejčím

Doufáme, že u vás doma i ve vašich srdcích stále panuje veselá silvestrovská nálada. A rozhodně vám nepřejeme, aby přetrvávalo to negativní, co leckdy bývá spojeno s Novým rokem, ať už je to novoroční deprese z bilancování a vyhodnocování starých novoročních předsevzetí, nebo následky bujarých oslav spojených třeba – jak to říct kulantně? – se zažívacími obtížemi. Ať už tak, či onak, všechny tyto motivy jako bychom nacházeli na jednom z nejbizarnějších sbírkových předmětů, které tvoří naši rozsáhlou muzejní sbírku kuřáckých potřeb. Mezi různými druhy dýmek, tabatěrek nebo starých krabiček od cigaret v ní vyniká toto hnědé dřevěné pouzdro na tabák kruhovitého tvaru se snímatelným víkem. Zajímavé je především neobvyklou dřevořezbou na vrchní straně víka. To je zdobeno centrálně-kruhovitě uspořádaným ornamentálním dekorem a uprostřed vyřezávaným reliéfem zvracejícího a vyprazdňujícího se muže s dýmkou ve společnosti dvou zvířat, patrně koz. Pod vyměšujícím mužem se „povalují“ atributy krejčovského řemesla, můžeme tedy usuzovat, že se jedná o předmět spojený s některým z krejčovských cechů. Na víku nacházíme nápis psaný německou novogotickou kurzivou: „Mit Gunst ich bin ein Schneider". To bychom snad mohli volně přeložit jako „S laskavostí váš krejčí“. Co přesně nám tím autor tohoto artefaktu naznačuje, to tak úplně jistě nevíme. Můžeme se ale domnívat, že se jedná o projev cechovního humoru, spojeného s různými sezonními rituály, které se v ceších dodržovaly a pravidelně opakovaly. Cechovní rok a vlastně i pořádek a řád obecně byly de facto cyklické, neměnné. Cechy neměly rády změny a až úzkostně dbaly na zachovávání starých tradic a obřadů. Ty během staletého vývoje řemeslnictví nabíraly často bizarní a komický charakter. Jejich původní význam spjatý ještě se středověkou organizací práce se vytratil a zůstala tak jen jakási kulturní „slupka“ otiskující se v různých slavnostech, průvodech, rituálech – a také humoru, kterému často rozuměli jen zasvěcení tovaryši a mistři. Mohl sloužit i jako jakýsi kódový jazyk, kterému nemohl porozumět nikdo mimo cech. Cechovní zvyky ale mívaly také násilnou podobu. Třeba pařížský cech knihtiskařů každý rok rituálně vraždil kočky na památku události, kdy tovaryši symbolicky zatočili s panovačnou ženou lakomého mistra. Kdo ví, jestli i výjev z této tabatěrky neupomíná na nějakou konkrétní událost ze života cechu, ze které se časem stala humorná povídačka nebo zvyk. Anebo prostě jen upozorňuje na následky nezřízené konzumace tabáku v této krabičce uloženého.

Radek Holodňák

 

Naši sbírku kuřáckých potřeb si můžete prohlédnout od února do dubna v hlavní muzejní budově na Rýdlově ulici. Následovat budou další předměty. Ve vitríně k tomu určené budeme totiž vystavovat takzvané špeky sezony. Co dva až tři měsíce vždy novou kolekci předmětů z muzejní sbírky. Přijďte se podívat.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena