Na Kladensku si lidé připomněli také Hanu Mandelíkovou Beckovou z Říčan

5. 11. 2019

 

Dne 5. října 2019 proběhlo v Tuchlovicích v okrese Kladno slavnostní odhalení nové pamětní desky, věnované obětem holocaustu z řad místních obyvatel. Deska je umístěna u domu č.p. 408 v Karlovarské ulici. Právě z tohoto domu odjely dne 22. 2. 1942 na cestu bez návratu transportem Y z Kladna do Terezína dvě tuchlovické rodiny. Jednou z nich byla rodina MUDr. Bedřicha Mandelíka, který se k nám přistěhoval v roce 1927 a působil zde jako první stálý lékař. V roce 1935 se oženil s paní Hanou Beckovou z Říčan. Je to právě ta Hana Becková, dcera Bertolda Becka, kterou jste hledali v souvislosti s odhalením Kamenů zmizelých pro rodinu Beckovu u domu s věžičkou na rohu Masarykova náměstí a Lázeňské ulice. Mandelíkovi byli v Tuchlovicích oblíbenou a váženou rodinou. V roce 1936 se jim narodila dcera Miluška a o rok později syn Milan Karel. Protože i pan doktor byl židovského původu, dopadla na celou rodinu povinnost k nástupu do kladenského transportu. Během našeho pátrání po osudu zdejších židovských rodin se nám podařilo zjistit, že Bedřich Mandelík byl v Terezíně vedoucím lékařem jedné z nemocnic. Rodina následovala jeho osud a zůstala v Terezíně až do října 1944, kdy byl pan Mandelík spolu s řadou dalších terezínských lékařů zařazen do tzv. likvidačních transportů směřujících do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka. Na základě dochovaného svědectví víme, že prošel selekcí, pak se však jeho stopa ztrácí. Paní Mandelíková spolu s dětmi odjela hned následujícím transportem. Matky s dětmi mladšími patnácti let, což byly i naše tuchlovické děti, byly ihned po selekci poslány do plynových komor. 

U příležitosti smutného výročí 75 let od největší hromadné vraždy tuchlovických obyvatel byla po odhalení pamětní desky připravena v obřadní síni obecního úřadu výstava Deset hvězd pro Tuchlovice. Šlo zároveň o poctu výjimečnému člověku a lékaři Bedřichu Mandelíkovi. K vidění zde byly mj. předměty zapůjčené z pozůstalosti rodiny Mandelíkovy včetně originální židovské hvězdy, předměty ze synagogy v Novém Strašecí, kronika obce Tuchlovice a další dokumenty z archivů a sbírek celé řady institucí. Za přispění k výstavě obec Tuchlovice velmi děkuje také Muzeu Říčany, jež nám poskytlo panel s informacemi o rodině Beckových.

Veronika Zelenková,
výbor rozvoje obce Tuchlovice

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena