Poznámka k (ne)referendu.

27. 10. 2016

Názor - Josef Kubec

V minulém vydání Kurýru se místostarosta Z. Hraba přesně vyjádřil k významu referenda o budoucnosti výstavby našeho města. Vyskytnuvší se oponentura, zpochybňující tento akt, z principu tím odmítá vyslovení svobodného názoru spoluobčanů v té nejzákladnější politické rovině. Přímé hlasování je tedy některými odpůrci předem degradováno jako cosi obtěžujícího a nepotřebného. Dlužno dodat, že svůj podíl viny nesou i sami občané, protože nepřemýšlejí.

Všichni máme nejen právo, ale i morální povinnost zajímat se o politický život v našem městě. Nikoli jedenkrát za pár let si odvolit své zástupce a dál jen doufat v příznivý vývoj. Všichni bez rozdílu už dnes musíme míti obavy z poznání, že existuje (a sakra dobře funguje) dialektický zákon o změnách kvantitativních a kvalitativních, je-li překročena míra.

Tento pojem vymezuje spojení obou kategorií. Nejen každého seriózního politika, ale nás všechny musí tato skutečnost probouzet neustále k obezřetnosti, abychom onu míru někde nepřekročili s fatálními následky. Je to imperativ pro budoucnost! A nejedná se specificky jen o další postup výstavby Říčan, nýbrž i o další komunální, státní, ale i evropské a globální problémy.

Překročení míry v kvantitě má za následek kvalitativní zhoršení stavu a tím narůstání společenských obtíží, z nichž někdy už nemusí vést cesta zpátky!

Josef Kubec

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena