Referendum ukázalo, jak špatně město komunikuje

27. 10. 2016

Názor - Karla Egidová, zastupitelka

Kritizujeme to už dávno a referendum opět potvrdilo, že komunikační strategie vedení města je špatná a tendenční. Na třech příkladech bych chtěla demonstrovat, proč tomu tak je:

Příklad první: Říčanský kurýr se stal propagačním materiálem Klidného města. Tiskové zprávy poskytují široký prostor pro prezentaci vládních zastupitelů, zatímco opozice byla umístěna na poslední stránky Kurýru a vždy ještě pro jistotu doplněna reakcí někoho z vedení města (všimněte si, kolik modrého textu reakcí v Kurýru přibylo). Opozici nikdo články předem až na jednu výjimku k reakci nezasílá. Navíc reakce jsou často skoro stejně dlouhé nebo delší, než kolik pravidla umožňují běžnému článku.

Příklad druhý: Úplně stejně se vedení města zachovalo v kampani k referendu. V Kurýru, v (za peníze města vytištěném) letáku, na webu města i na sociálních sítích starosta a jeho tým prezentovali kladnou odpověď v referendu jako jedinou možnou, aniž by nestranně představili i rizika, která případné ano v referendu s sebou nesou. Starosta opozici doporučil, ať si diskusi o rizicích referenda zaplatí ze svého. Pro podporu referenda navíc vedení města rozeslalo nevyžádaný mail s výzvou lidem, kteří své maily poskytli při registraci do projektu Řídím Říčany. V případě tak zásadní věci, jako je referendum zavazující na čtrnáct let dopředu, by mělo město podpořit širokou diskusi se zapojením externích odborníků. Bylo by spravedlivé, aby se občané seznámili s riziky referenda, která si jistě radnice předem analyzovala.

Příklad třetí: Jako další důkaz špatné komunikace města slouží víkend po sečtení výsledků referenda. Pan starosta neunesl prohru v referendu a na facebookovém profilu města obviňoval všechny odpůrce referenda, včetně ODS, z developerského spolčení. Dokonce se na oficiálním profilu města objevil text naznačující, že ti, co nehlasovali v referendu kladně, nemají zdravý rozum.

Chápu, že po neúspěchu referenda byly emoce vysoké. Ale tím spíše by se rozumný člověk zdržel výpadů a osočování nejen jménem svým, ale i jménem města. Následné vysvětlování a umazávání komentářů už pak jen dokreslilo, jak tragická je komunikace současného vedení města s občany.

Moje kritika se netýká ani vydavatele, ani redakční rady, ani tiskové mluvčí.

Karla Egidová, zastupitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena