Co nového na Kraji?

27. 5. 2016

Miloslav Šmolík, zastupitel

Dobrou zprávou pro Říčany je získání nemalých prostředků z grantů do různých projektů, ale především podpora vzniku Sportovního centra mládeže Rugby, díky kterému bude naše rugby získávat ročně významný příspěvek na jeho provoz.

Ostatní informace už tak pozitivní nejsou. Asi největším problémem je schválení Plánu odpadového hospodářství do roku 2025, díky kterému reálně hrozí násobné zdražení ceny likvidace odpadu, tedy popelnic. A je lhostejno zda to zaplatí město z našich daní, jak mj. slibovalo Klidné město, nebo občané přímo. Nepříjemná je i situace kolem rekonstrukce Rooseveltovy ulice, která se nepovedla. Jsem z toho smutný nejen proto, že jsem vedení Kraje garantoval připravenost projektu, ale i z toho jak si vedení města myje nad problémem ruce.

Nutno připomenout, že příprava šla plně za městem a díky nekvalitnímu projektu se soutěžilo několik měsíců a reálně hrozilo, že se projekt zastaví a nebude se dělat vůbec. I vlastní realizace vázla. Kvůli projektantovi, zjištěním při realizaci i dodatečným požadavkům města. Nechápu proto reakci Davida Michaličky v posledním Kurýru, která velmi rozlítila vedení odboru dopravy na Kraji. Projekt připravilo město a nutno říct, že špatně. Silnice byla převzata s prodlouženou zárukou a po provedení množství i povrchových oprav.

Naopak mám radost, že se podařilo díky aktivitě osadního výboru Pacov změnit stanovisko Města k přeložce silnice 101 mezi Pacovem a Úvaly, které původně opakovaně nemělo k projektu připomínek. Pravda, hrozí zde, že se příprava realizace zastaví a kraj bude po městu požadovat náhradu vynaložených prostředků na projekt, ale kvůli oprávněnému, ale novému požadavku se vše zdrží, nebo dokonce zastaví, ale pokud se podaří „rozjet“ přípravu obchvatu Prahy, nebude nutné po jeho dostavbě nic překládat, protože většina dopravy se na něj přesune.

Proběhla setkání na téma řešení dopravní situace na Říčansku nad zpracovanou Studií, ale to je opět téma mimo limit mého příspěvku, stejně jako povinnost města k rozšíření čistírny, které město MUSÍ naplnit do roku 2020, jak je mj. schváleno v plánovacích dokumentech kraje, ke kterým se město mělo možnost vyjádřit.

Miloslav Šmolík, zastupitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena