Ne/čekaná reakce na Zamyšlení než půjdeme volit

2. 11. 2018

Názor - Zbyněk Havlíček ; Reakce - Tomáš Mařík, tajemník

V minulém čísle Kurýra jsem napsal Zamyšlení než půjdeme volit. Ačkoli jsme text zadali jako inzerát a zaplatili jsme si celou stránku, město si vymínilo část stránky na reakci i za cenu vrácení části peněz. Ta jen potvrzuje způsob jednání Klidného města, které jsem v něm popsal. „Zástupce úřadu v redakční radě“ napadá v reakci na náš článek kvalitu a cenu našich prací. Přesto náš průměrný obrat v zakázkách pro město činí v posledních šesti letech více jak milion korun ročně. Kritika květinových záhonů, o jejichž údržbu jsme se ani neucházeli, nevycházela z ukřivděnosti, ale z metodik a výzkumů Výzkumného ústavu Silva Taroucy.

Na pozemku za zimním stadionem jsme již přes deset let.  Na jeho části jsme vytvořili prostor pro připomenutí chovu tradičních hospodářských zvířat s cílem přiblížení dětí k přírodě.  Město před více než rokem pozemek pod námi koupilo. Od té doby jsme v nejistotě a další plánované investice sil a financí jsme zastavili. Vzápětí poté, co si zástupce úřadu přečetl náš článek, začal po roce a půl vleklého jednání o nájmu pozemek opět aktivně řešit. Bohužel ne s námi.

Článek měl vést k zamyšlení, a to nejen pro voliče, ale i pro vedení města, nad tím, co by u nás mohlo být z lidského hlediska špatně. Pan Kořen se už zamyslel a začíná se nám to projevovat v odříkání všech předem domluvených zakázek ze strany města, krom zakázek vysoutěžených, u kterých to nelze.

Praktiky vládnoucí moci se z královských proměňují na ty totalitní. Vlastně můžu být rád. Za krále by zahradník mohl místo ušlého zisku, dobré pověsti a zázemí pro firmu a farmu riskovat, že přijde třeba o hlavu.  Váš zahradník
 

Zbyněk Havlíček

 

Pan Havlíček se snaží o vysvětlení svého příspěvku. Nicméně už alespoň přiznává, že se nejednalo o jeho osobní hodnocení, ale o cílenou předvolební kritiku vedení města a úřadu skupinou osob. To mimo jiné vyplývá i z jeho textu, kde píše: „jsme si text zadali jako inzerát a zaplatili jsme si celou stránku…“. Tyto názory ale patří právě do rubriky NÁZORY a ne do placené inzerce. Podobné snahy o obcházení pravidel redakční rada nebude tolerovat a názory bude zařazovat tam, kam opravdu patří. To, že město panu Havlíčkovi zadávalo další zakázky, přestože v některých soutěžích, které následně kritizoval, neuspěl, ale svědčí spíše o tom, že vůči panu Havlíčkovi postupovalo vždy velmi vstřícně.

Druhý opět zmíněný problém jsou pozemky, které pan Havlíček využívá. Aby se objasnilo, co stojí za jeho tvrzením „vleklé jednání o nájmu“, uvedu stručný časový harmonogram. Město pozemky koupilo v únoru 2017, pan Havlíček jako uživatel byl přizván k projednávání investičního záměru parku. V dubnu 2017 bylo s panem Havlíčkem dohodnuto, že bude uzavřena nájemní smlouva a pan Havlíček proto 30. 5. 2017 podal žádost o pronájem. Po zapracování připomínek byl v červnu zveřejněn záměr pronájmu, což je povinností města. Následně byla vyhotovena smlouva a několikrát doplněna, mimo jiné protože pan Havlíček dodal nepřesné údaje o firmě. V září 2017 byla smlouva zaslána panu Havlíčkovi k odsouhlasení a podpisu. Od té doby byl pan Havlíček několikrát urgován. Nakonec pan Havlíček odpověděl, že zašle své stanovisko, které ale už nikdy neposlal a smlouva nebyla dodnes (tj. více jak rok) uzavřena. Oddělení hospodářské správy města tyto případy řeší jako bezdůvodné užívání pozemků města.

Nejen pro výše uvedená a doložitelná fakta je napadání města a úřadu ze strany pana Havlíčka přinejmenším diskutabilní. „Řešení svých osobních problémů“ nepodloženou kritikou vedení města těsně před volbami není nezávislé vybídnutí k polemice a zamyšlení. Proto otázku: „co je z lidského hlediska potom špatně“ by si měl vzít k srdci především pan Havlíček sám.

Tomáš Mařík, tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena