Nebezpečná křižovatka u školky

6. 5. 2018

Názor - Kryštof Horn; reakce - Dušan Suchý, vedoucí oddělení technické správy

 

Obyvatelé Komenského náměstí se obávají, že stavba školy zde zcela zásadně zkomplikuje dopravu. Aby nebyla tato obava bagatelizována, pro ilustraci popisuji běžnou situaci z bezprostředního okolí, kde je situace již teď kritická a dlouhodobě neřešená. Na křižovatce Rýdlovy a Štefánikovy ulice přihlížejí kolemjdoucí každý měsíc té samé scéně. Na asfaltu leží rozbité sklo, auto je převrácené na střeše, majáky záchranky blikají. Rodiče s dětmi cestou do přilehlé školky (!!) prochází kolem vrat nabouraných před pár týdny - tehdy čerstvě opravených po předešlých karambolech. Nad hlavou se jim jako Damoklův meč viklá vršek masivního kamenného sloupu – nalomila ho nedávno, tuším, dodávka s pivem. Místní řidiči před křižovatkou častokrát raději zastavují, i když jsou na hlavní. Pro přespolní je ale přednost nelogická a ani nové pruhy na silnici a výraznější značky nepomohly. Kolik nehod se ještě musí stát, než sem město konečně osadí semafory?

                                                                    Kryštof Horn

 

Křižovatka ulic Štefánikova a Rýdlova plně odpovídá všem technickým a legislativním požadavkům v oblasti křížení pozemních komunikací. Dopravní značení této křižovatky je provedeno taktéž v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami – je vyznačena hlavní a vedlejší silnice včetně vyznačení tvaru křižovatky a vedení hlavní silnice. Příčinou dopravních nehod je v drtivé míře nepozornost řidičů, kteří nerespektují stávající dopravní značení a při jízdě po ul. Rýdlova rovně směrem k ul. Olivova nerespektují přednost vozidel přijíždějících po ul. Štefánikova.

Město Říčany v současné době zahájilo kroky k možné instalaci fyzických zpomalovacích prvků na komunikaci Rýdlova. Nicméně je tato úprava provozu závislá na schválení příslušnými orgány státní správy.

Dušan Suchý, Vedoucí oddělení technické správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena