Není správné schvalovat těsně před volbami důležitý dokument

28. 9. 2018

Tak nám proběhlo poslední zastupitelstvo tohoto volebního období. Jako předposlední bod č. 24 byla „změna územního plánu č.2“, která v sobě zahrnuje diskutabilní etapizaci výstavby v Říčanech. Tento bod byl na červencovém zastupitelstvu ještě před zahájením stažen. Že by nebylo dost hlasů pro přijetí? Žádali jsme vedení města, aby tento důležitý dokument nebyl již do voleb projednáván a aby byl předložen až novému zastupitelstvu. Bohužel, k tomu nedošlo. Před schválením programu došlo ke komické taškařici s posouváním bodu z 24. na 6., případně 13. místo programu, protože jeden ze zastupitelů, který bod podporoval, musel brzy odejít. Nakonec změna pořadí neprošla a jednali jsme podle původního programu a zmíněný zastupitel nervózně sledoval hodinky, kdy se dostaneme k projednávání tolik očekávaného bodu. Když došlo na bod 24, rozproudila se vášnivá diskuse. Pan starosta nezapomněl ironicky zmínit rok 2010, kdy poslední zastupitelstvo před komunálními volbami schválilo regulační plány na centrum města a Větrník I, s tím, že to bylo dva dny před volbami.  Naše zastupitelstvo se konalo sice tři týdny před volbami, ale bylo také poslední. A pokud srovnáme schválené regulační plány v roce 2010 se schválenou změnou č.2 v roce 2018, tak dopady pro občany a rizika pro město jsou podstatně větší v roce 2018, než v roce 2010.  Zastánci etapizace vysvětlovali klady, ale zapomněli zmínit zápory a rizika této změny č. 2. O to jsme se snažili my. Jen pro představu, mám pozemek, na kterém si chci postavit rodinný dům, ale můžu ho postavit, až bude postaven Pražský okruh 511, nebo třeba škola v Pacově. Můžu to jako občan ovlivnit? Určitě ne! Pan starosta po několika našich vystoupeních utnul diskusi a jaksi pozapomněl dát prostor i přítomným občanům s tím, že nevidí nikoho se hlásit do diskuse. Nakonec se dostalo i na názory přítomných občanů, kteří všichni měli připomínky k projednávané změně a přikláněli se k odkladu bodu. Po skončení diskuse došlo k hlasování a světe div se, změna č. 2 ÚP byla jedenácti hlasy schválena. Ještě chci podotknout a zdůraznit, že ODS není a nikdy nebyla pro masivní výstavbu ve městě. Spolupracovali jsme na vydání ÚP v roce 2014, který byl považován za dost omezující. Jen tak mimochodem, bylo proti němu podáno devět žalob, z toho město prohrálo čtyři soudní spory a pět vyhrálo. A jak bylo řečeno, ÚP v roce 2014 byl určitým kompromisem koaličního jednání. Ale změna č. 2 je prosazením svého názoru skoro jednobarevným uskupením bez ohledu na názory ostatních zástupců v zastupitelstvu. 

Karla Egidová,

zastupitelka za ODS

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena