Nová škola?

26. 8. 2016

Názor Kateřina Baťková, Na Fialce s.r.o.; reakce David Michalička, radní

V prázdninovém Kurýru jsme se dozvěděli, že Zastupitelstvo města uvolnilo 5 mil Kč na zpracování projektové dokumentace pro stavbu nové základní školy na Komenského náměstí. Jako matka tří dětí žijící v Říčanech všechny projekty v oblasti rozvoje školství vítám.  Dále jsem si přečetla názory zastupitelů na to, jak má fungovat občanská společnost, zda v Říčanech vládne demokracie a jsou respektována práva všech občanů a právnických subjektů. Zkouším si na tuto otázku odpovědět dle mých osobních zkušeností jako jednoho z investorů výstavby nové soukromé školy v lokalitě Na Fialce. Vzhledem k tomu, jaké požadavky na nás, jako soukromého investora, město již šestým rokem klade, není možné se nezeptat - Jakou formou byli osloveni občané města? Souhlasí s výstavbou nové školy, která se pravděpodobně stane hlavní investiční akcí města, a velmi se dotkne života v samém centru Říčan, kde je již nyní dopravní situace kritická? Je tento projekt v souladu s platným územním plánem anebo se souběžně územní plán mění? Jakým způsobem probíhá a nebo bude probíhat veřejná diskuse nad změnami ÚP? Jaká bude cílová kapacita školy, kolik procent dětí bude z okolních obcí? Jak se podaří městu novou školu připojit na kanalizaci, když kapacita ČOV je již nyní vyčerpaná a nebo bude, stejně jako naše škola, nucena budovat vlastní jímku? Pevně věřím, že nejsem jediná, kdo si klade tyto a podobné otázky a budu ráda, pokud uvidím městem ukázkově zpracovaný, veřejně diskutovaný a následně realizovaný projekt stavby, který by mohl zároveň sloužit jako vzorový pro budoucí investory. Také bych ráda žila v klidném a zároveň moderním městě, kde nová výstavba jde ruku v ruce s aktuálními potřebami města, kde si lidé váží jak práce zastupitelů, tak soukromých investorů, kteří vynakládají stejné úsilí s cílem zlepšit naše město. Pouze opravdový vzájemný respekt a uznání práv a názorů obou stran může vést k tomu, abychom v takovém městě my a naše děti spokojeně žili.

Kateřina Baťková, Na Fialce s.r.o.

 

Vážená paní Baťková, vážení občané, rád bych stručně reagoval na trošku pichlavý článek, který se snaží vyvolat dojem, že zlé město šest let hází klacky pod nohy chudákovi investorovi soukromé školy a školky Magic Hill. Paradoxní je fakt, že před časem byli zastupitelé města napadáni jinou skupinou občanů, že naopak výstavbu škol v lokalitě umožnili.

Autorka článku (spolumajitelka pozemků pod Magic Hill, pozn.redakce) se ptá na mnoho dotazů týkajících se výstavby nové „městské“ základní školy, která by měla stát na Komenského náměstí, vedle DPS Senior. Věřím, že se nejedná o nenápadné podněcování občanů proti budoucí konkurenci jejich soukromé školy. Město totiž další školu potřebuje. Je zde více a více dětí, což je způsobeno jednak demografickým vývojem, ale zejména bytovou výstavbou a stěhováním mladých rodin do města. Některé prostory stávajících ZŠ navíc dosluhují a jsou nevyhovující, jako např. bývalá MŠ Slunečnice či budova soudu na náměstí.

V jaké fázi je dnes příprava nové základní školy? Investiční záměr 18-ti třídní školy byl schválen, aktuálně se vybírá projekční firma. Vedení města jedná o poskytnutí státní dotace na výstavbu, ministři Babiš a Valachová při osobní návštěvě přislíbili financování cca 85% investice. Veřejnosti a zejména občanům bydlícím v těsném sousedství Komenského náměstí bude projekt představen na veřejném projednání, které se bude konat na začátku října (pozvánka je na jiném místě tohoto čísla). V říjnu bychom měli mít k dispozici první architektonické studie, kde a jak by měla být škola umístěna, jak bude vysoká, odkud bude přístup, kde bude podzemní parkoviště atd. Zadání pro projektanta je mimo jiné dotvořit objektem prostor Komenského náměstí a na dnešní louce proti stavebnímu úřadu nechat prostor na velký park. 

Co se týká zmiňované „kritické dopravní situace v centru“ – za prvé si troufnu tvrdit, že ulice v okolí Komenského náměstí mají diametrálně odlišné parametry než prostor Na Fialce. Za druhé cítím rozdíl mezi soukromou školou s nemalým školným a městskou školou, kam budou chodit v drtivé většině pouze žáci z Říčan, a to z jejího nejbližšího okolí.

Právě proto, že říčanské školy nepřijímají prakticky žádné žáky z okolních obcí (dlouhodobě máme a budeme mít sami nedostatek míst), lze uvažovat s velmi nízkou potřebnou kapacitou na ČOV (alias „je jedno, zda říčanské dítě čůrá doma či ve škole“). Navíc město disponuje drobnou rezervou kapacity ČOV v podobě stavebních záměrů, které rezervaci na ČOV mají, ovšem nebudou nakonec realizovány. Díky tomu můžeme tuto kapacitu použít právě pro potřeby městské školy.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena