O handlech a kompromisech

29. 9. 2017

Názor - Zdeněk Hraba, místostarosta (STAN/Klidné město)

Obyvatelé jedné ulice v jednom hypotetickém městě se rozhodli, že rámusu z dopravního provozu v jejich ulici bylo už dost. Shodou okolností se ono hypotetické město rozhodlo v téže ulici, na městském pozemku postavit jednu veřejně nepochybně prospěšnou budovu. V řízení o povolení stavby takové budovy tedy obyvatelé oné hypotetické ulice podají všemožné námitky proti stavbě a využijí veškeré možné právní prostředky, kterými by stavbu, když ne znemožnili, tak alespoň dramaticky odsunuli v čase.

Plánovaná budova jim vadí ale jen natolik, že své námitky, odvolání a jiné právní prostředky pro zkomplikování stavby jsou ochotni vzít zpět, ovšem něco za něco. My proti stavbě nebudeme, ale město nám zajistí, aby otravná doprava ostatních obyvatel města z naší ulice zmizela a my měli v našich domech klid a ticho.

A světe div se, najde se Někdo, kdo jim slíbi, že když vezmou zpět své námitky a odvolání proti stavbě, tak vyvolá řízení o uzavření nebo výrazném omezení dopravy v takové ulici. A skutečně tak učiní. Co na tom, že podle zákona to může bát učiněno jen z důvodu vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy? Co na tom, že omezení dopravy v ulici lze učinit výhradně jen tehdy, jestliže je prokázán konkrétní veřejný zájem na omezení dopravy na konkrétní veřejné komunikaci, ale nikdy ne proto, že to někdo někomu podáním ruky nebo jinak slíbil. To ale aktéry této svérázné „dohody“ nezajímá.

Mělo by to ale zajímat ty, kteří jednají v této věci za město, které na základě této nezákonné „dohody“ omezení dopravy v jedné konkrétní ulici navrhne a náhle s vehemencí prosazuje. Že tím vytvoří komplikované dopravní překážky a ztíží život výrazně většímu počtu obyvatel města než je několik obyvatel oné ulice? Ale to nic, to je přeci jen nezbytný politický „kompromis“. To ale není kompromis, je to jen nemravný a nezákonný handl. A to já v politice i jinde zásadně odmítám.

Na závěr bych jen doplnil, že případná podobnost s realitou je čistě náhodná.

Zdeněk Hraba

místostarosta (STAN/Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena