Odvod dešťové vody z oblasti Masarykova náměstí mimo splaškovou kanalizaci

31. 5. 2023

Vážení spoluobčané,

pokud chodíváte po Kolovratské ulici přes most v místech, kde se Říčanský potok vlévá do Mlýnského rybníka, jistě Vám neunikne odpudivý zápach, šířící se občas z vody. Jedná se o neblahé dědictví návrhu kanalizačního systému z minulých dob.

Na většině území Říčan jsou totiž splaškové a dešťové vody odváděny do čistírny společným kanalizačním potrubím. Během dešťů ovšem potrubí nestíhá odvádět naráz všechnu vodu, takže její část se prostřednictvím tzv. odlehčovacích komor vypouští přepadem přímo do říčanských potoků. Tato voda se do čistírny nedostane, přestože obsahuje fekálie, chemikálie z kuchyní a z praček a hygienické pomůcky, které byly spláchnuty v toaletách. Dává nám o sobě výrazně vědět jednak oním nechutným zápachem, který se občas z našich vodních toků šíří, jednak použitými hygienickými pomůckami, dekorujícími různé mříže a porost kolem břehů.

Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace je během na dlouhá léta. Rád bych realizací tohoto projektu urychlil jeho očekávaný přínos a odvedl srážkovou vodu alespoň z jedné rozsáhlé zabetonované oblasti ve městě – z Masarykova náměstí.

Cílem navrhovaného projektu je vybudování oddělené stoky na dešťovou vodu z Masarykova náměstí (např. z jeho západní strany ulicí Pod školou přes parcely 51/4 a 51/1) přímo do Mlýnského rybníka. Potrubí by ze začátku mohlo sloužit k odvádění vody ze střechy historické budovy 1.ZŠ, v budoucnosti pak jako svod dešťové kanalizace z celého náměstí.

Jakožto neodborník si uvědomuji, že realizace projektů týkajících se civilizační infrastruktury je nadmíru obtížná. Jsem však přesvědčen, že naše město nemůže být nablýskanou stavbou na shnilých základech. Je naší povinností skoncovat s tím, aby daň za náš současný komfort nesly budoucí generace a krajina, kterou jim odevzdáme. Říčany jsou obcí známou po celé republice, a tak naše priority mohou upoutat i pozornost ostatních.

Pokud to vidíte stejně jako já, prosím, věnujte tomuto projektu svůj hlas.

Martin Karáč,
navrhovatel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena