Opatření k zajištění finanční stability města v souvislosti s koronavirovou krizí

3. 5. 2020

Vážení spoluobčané,

momentálně čelí lidé na celém světě jedné z největších krizí po druhé světové válce. Ukazuje se, že celá naše civilizace není tak mocná, jak by se na první pohled zdálo. V přívalu zpráv o nemocných, mrtvých, ale také solidaritě a obětavosti mnoha lidí nezbývá příliš prostoru pro úvahy jiného druhu.

Ale přece je to nutné. V nedávném článku o rozpočtu pro rok 2020 jsem vás informoval, že se chystáme rekordně investovat a že naše finanční situace je velmi dobrá. Za pár měsíců je vše jinak. Světová ekonomika bude čelit kvůli koronavirové krizi a vynuceným zdravotním opatřením vlád většiny postižených zemí hluboké hospodářské recesi. Odborníci se neshodují, zda budou její důsledky krátkodobější nebo dlouhodobé. V tuto chvíli opravdu nevíme, jak vše bude vypadat. Nicméně na světových obchodních trzích došlo k velkým otřesům, které se budou přelévat do bank a jejich problémů se splácením poskytnutých úvěrů, tím se sníží dostupnost nových úvěrů a logicky také přístup k likviditě, tj. hotovosti. Vlády se předhánějí v prezentaci stimulačních balíčků pro své ekonomiky, avšak dnes ještě není známo jejich provedení, což rozhoduje o jejich účinnosti. Dá se předpokládat výrazné zpomalení ekonomiky, nižší výběr daní a tím pádem nižší příjmy rozpočtu města.

Zkušenost proto velí být obezřetný. Vedení města ve spolupráci s finančním výborem připravili a uskutečňují soubor opatření, která mají v prvé řadě zajistit dostatek likvidních finančních prostředků, tak, aby město bylo i v případě propadu příjmů od státu schopno zabezpečit fungování kritických funkcí, tj. bylo schopno platit mzdy zaměstnancům, provozní prostředky pro instituce zřízené městem, jako školy, školky, fungování služeb státní správy i samosprávy a dále služby dodavatelů jako úklid, odpady apod.

 

Jednotlivé kroky, které byly nebo jsou prováděny:

  • Vyčerpání prostředků kontokorentního financování a podržení vlastních prostředků města
  • Dokrytí rozjetých investic z nového dlouhodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč za velmi výhodných podmínek, aby nedošlo k čerpání vlastní hotovosti města
  • Revidovali jsme všechny plánované investice na letošní rok a podle dokončenosti jednotlivých projektů, jejich financování, včetně nového posouzení pravděpodobnosti získání dotace, a s ohledem na minimalizaci škod dokončovaných projektů jsme vybrali projekty, které budou pozastaveny nebo odloženy, cca ve výši 77 mil. Kč
  • Pozastavili jsme některé položky z provozního rozpočtu města, týkající se omezení některých oprav a výsadby zeleně, ve výši cca 8,5 mil. Kč

Chtěl bych poznamenat, že jsme tyto kroky podnikli velmi rychle, což se projevilo pozitivně na kumulaci potřebné likvidity a ve stále ještě výhodných finančních podmínkách nového úvěru. Dá se říci, že jsme určitě jedním z prvních měst v ČR, které se takto připravilo na nadcházející dny a měsíce. Nevíme, jestli to bude stačit, ale situaci budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat, případně podnikat další kroky, abychom udrželi stabilní finanční situaci.

Martin Gebauer

zastupitel za KM a předseda finančního výboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena