Opravujeme ulice a chodníky

26. 8. 2022

ULICE KVĚTNÁ Rozsáhlá a náročná výstavba nového chodníku v Kuří se blíží ke svému konci. Na investici ve výši téměř čtyř milionů korun se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

ULICE BŘEZINOVA Zahájena byla první etapa opravy Březinovy (v úseku Žižkova po objekt OTS). V plánu je vytvoření povrchu ze zasakovací dlažby a oprava veřejného osvětlení.

ULICE DRUŽSTEVNÍ A U KINA Projekt počítá s odstraněním starého chodníku v ulici Družstevní mezi jednotlivými vstupy do domů a s vybudováním bezpečných parkovacích zálivů. Dále bude provedena oprava chodníku v ulici U Kina. Vozovka v ulici U Kina i Družstevní dostane nový asfaltový povrch a chodník bude ze zámkové dlažby. Předpokládané dokončení stavby v říjnu 2022.

ULICE BEZRUČOVA, DOMAŽLICKÁ Opravy chodníků byly dokončeny v termínu. Stavební firma odvedla dobrou práci.

ULICE BÍLÁ V první fázi jsme vybudovali kompletní inženýrské sítě včetně dešťové kanalizace. Následně jsme dokončili chodníky, finální povrch komunikace a veřejné osvětlení. Tato investice dosáhla výše téměř 15 milionů Kč.

CHODNÍK KE HŘBITOVU Začala výstavba chodníku ke hřbitovu v ulici k Solné stezce včetně doplnění veřejného osvětlení a opravy povrchu komunikace. V průběhu stavby bude umožněn průchod pěších a po většinu stavby i vjezd aut. Vjezd bude omezen pouze po dobu asfaltování. Předpokládané dokončení stavby v listopadu 2022.

ULICE OTAVSKÁ V úseku od Labské po Voděradskou vybudujeme nový vodovodní řad. Zokruhujeme kanalizační řad a doplníme přípojky k nemovitostem, které dosud nebyly napojeny na vodu nebo kanalizaci. Vyměníme veřejné osvětlení včetně kabeláže a postavíme nový chodník. Komunikace nakonec dostane asfaltový povrch. Zároveň v úseku od Labské po Jizerskou opravíme starý, nevyhovující asfaltový chodník.

ULICE SOKOLOVSKÁ, ZAHRADNÍ, V DOUBÍ Nyní pracujeme na odvodnění Zahradní a Sokolovské (zde navíc probíhá přeložka telekomunikačních sítí). Následně dojde k propojení vodovodu v Zahradní a Ke koupališti (z důvodu zkvalitnění vody). Po dokončení této etapy, zahájíme práce na úpravě povrchů komunikací. Předpokládané dokončení stavby polovina 2023.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena