Oznámení o přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu v ul. Olivova v Říčanech

27. 5. 2013

K přepojení dojde ve dnech 21. - 22. srpna 2013 v noci.

Akce: Říčany – výstavba vodojemu

Název prioritní osy: 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS)

Dotace z Operačního programu Životního prostředí  

Akceptační č. dotace:  10062381

               

Generální dodavatel stavby (firma VHS, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice) předložil termín na přepojení stávajícího vodojemu na nový vodojem v ulici Olivova v Říčanech, a to od  21. do 22. srpna 2013.        

Přepojení bude probíhat v nočních hodinách, a to po minimální dobu. Pouze v případě nepředvídatelných skutečností bude zajištěno náhradní zásobovaní pitnou vodou, tj. cisternami.

Město Říčany – Odbor správy majetku – oddělení investic

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena