Oznámení, poděkování, vzpomínka

4. 4. 2021

Dovoluji si oznámit známým a přátelům, že nás dne 4. března 2021 navždy opustila moje maminka, paní Květoslava Kloučková, rozená Dušková, z Říčan. Dne 1. 4. 2021 by se dožila 89 let. Děkuji všem za projevenou účast.

Marcela Bauerová, dcera s rodinou

 

Ráda bych poděkovala všem pracovníkům a pracovnicím Domova seniorů Pod Kavčí skálou v Říčanech, kde moje maminka, paní Květoslava Kloučková, prožívala poslední dva roky života.

Za milý, lidsky citlivý přístup k našim nejstarším, za vzornou péči a obětavost, se kterou jsem se vždycky při mých častých návštěvách maminky setkávala.

Velké díky za pomoc při posledních hodinách života mojí maminky. Velice si všech vážím.

                               S hlubokými díky Marcela Bauerová

Vzpomínka

Dne 1. 4. 2021 uplynou čtyři roky od úmrtí našeho milovaného, pana Miroslava Lehovce. Vzpomíná sestra Dana s rodinou, družka Anička, Tomáš a Míša s rodinou. Děkujeme všem, kteří se k naší vzpomínce připojí.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena