OZV Říčan 11/2016

1. 2. 2019

Názor - Václav Macinauer

Všichni víme, že návrhy OZV městu předběžně schvaluje Ministerstvo vnitra, teprve následně je odsouhlasí zastupitelstvo. Vyhláška města 11/2016 mj v čl. 2 říká, že činnostmi, které mohou narušit veřejný pořádek, jsou a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů v nevhodnou denní dobu. Noční klid je od 22 do 06 hod., nevhodná denní doba pro hlučnou činnost je neděle a státem uznané dny pracovního klidu.

Jak pro noční klid, tak pro ty neděle a  svátky tato vyhláška říká, že každý je povinen zdržet se v této době veškerých prací spojených s užíváním zařízení způsobujících hluk. Až potud je to jasné.

Co se ale nestalo. V prosinci 2018 si jistá paní na DF stěžovala na firmu, budující nový park vedle Kozinovy ulice (jeho pojmenování úmyslně neuvádím, protože se mně nelíbí, ten, kdo to vymyslel, by zasloužil), že v neděli si vesele hlučela svými stroji, neděle neneděle. Bylo ji odpovězeno, že uvedený zákaz platí pouze pro fyzické osoby - občany. Pro podnikatelské subjekty nikoliv.Toto stanovisko MV na dotaz městské právničky Špokové potvrdilo.

Já jsem si vždy myslel, že každý je každý. Teď slyším, že to není pravda. To ale cítím jako diskriminaci fyzické osoby občana.

Takže řekněme si to v reálu. Já i skoro všichni sousedé budeme dodržovat tuto vyhlášku, abychom sobě i svému okolí dopřáli jeden den bez kraválu ze sekačky či cirkulárky apod. Jeden ze sousedů si ale  na posekání zahrady pozve OSVČ, tedy fyzickou osobu - podnikající, která po jeho pozemku bude kroužit se řvoucí motorovou sekačkou a bude tím pádem po nedělním klidu. Mně je ale jedno, jestli trpím kraválem fyzické osoby občana, nebo fyzické (právnické) osoby - podnikatelského subjektu. Pořád je to kravál. A abych to dotáhl do konce, tak já, když budu v neděli sekat zahradu a někdo na mě zavolá MP, tak zaplatím minimálně blokově 500 Kč. Když někdo zavolá MP na toho souseda, kterému to seká podnikatelský subjekt, tak ten bude v pohodě. Já nevím, jak komu, mně se to zdá absurdní. Protože, buď všichni, nebo nikdo. Tak co s tím?

Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena