Pan Macinauer a Starák

29. 3. 2018

Názor - Macinauer; Reakce - Za redakční radu Šárka Stoszková

Pan Macinauer a Starák

Pan Macinauer zaslal k uveřejnění v dubnovém Kurýru svoji další reakci na reakci k tématu „Starák“. Vzhledem k tomu, že text přesahoval o 750 znaků povolený rozsah, do stejného čísla zaslal ještě další příspěvek a na téma „Starák“ bylo v Kurýru za posledních 5 let zveřejněno jeho dalších
12 příspěvků včetně odpovědí a vysvětlení kompetentních zástupců úřadu, rozhodla redakční rada dne 19. 3. 2018, že tento i další příspěvky pana Macinauera na téma „Starák“ budou publikovány pouze na webových stránkách Kurýru www.kuryr-ricany.cz v sekci rubriky Názory.

Za redakční radu Šárka Stoszková

 

Starák a chronický vztek jednoho muže

Tímto názvem pan starosta nazval svou reakci na můj příspěvek v minulém čísle. Pan Kořen si   plete pojmy, není to chronický vztek, ale chronický úžas nad tím, kam až to dopracovala říčanská státní správa lesů a myslivosti pod záštitou pana Kořena a vděčného tajemníka, který je panu starostovi oddán za z veřejných peněz hrazené auto, kterým jezdí do práce ze Psár a večer zase zpět, to vše za cenu PHM. Ale možná by měl být vděčný spíše nám, protože pan starosta dělá haura za naše peníze. Jinak řečeno plýtvá za opravdu neobvyklé výhody jak tajemníka, tak radních Špačkové a Michaličky a nekonec i sebe sama.  To opravdu není obvyklé, aby se z veřejných peněz platilo používání služebních aut pro soukromé jízdy za zlomek ceny ujetého km. Dále, neříkal jsem nic o tom, že Starák pan starosta vymyslel nebo jej organizuje. V tom dalším, že Starák  neprotlačuje, již pan starosta po svém zvyku nemluví pravdu. Nebo snad již zapomněl, jaké tanečky vloni při schvalování OZV 4/2017 prováděl, aby získal pro svůj cíl ten potřebný 11tý hlas ? A ač z pléna zazněl návrh, aby se o každé akci hlasovalo zvlášť, neslyšel na to. Pak tvrdil, že jej to nenapadlo  Pomíjím takovou „drobnost“, že OZV 4/2017 řeší pouze  zkrácení doby nočního klidu pro jednotlivé akce. Povolit konání akce v této lokalitě ani nemůže.Tu tam dle práva nelze konat ani ve dne, natož v noci, pokud ovšem to právo někdo neohýbá.  V tomto bodě je ta vyhláška vlastně protiprávní. To vše další, co pan starosta píše, je už úplně snůška nepravd . Když to sám neví, měl by jej pan tajemník poučit, že vůbec není rozhodující, zda se akce koná na lesním pozemku, nebo pozemku k lesu přilehlém. Nevím také, zda se jej myslivci bojí nebo ne, svou obavu při zdůvodňování změny svého postoje však vyslovili. Ostatně původní myslivecký postoj, že jim Starák vadí, mám černý na bílém v ministerském přípise. Tak copak asi jiného je vedlo ke změně stanoviska, než obava z odplaty ? Při znalosti páně starostových charakterových vlastností jejich obavu snad i chápu. Ale stejně jsou srabi.

Pan starosta také píše, že neuspokojení mých představ mne provokuje k nové vlně falešných obvinění, záludných dezinformací a  obyčejných výmyslů (když pominu, že se nejedná o mé představy, ale faktické porušování zákona, opakovaně potvrzené ústředním orgánem státní správy),  tak jako pan tajemník, i on opomněl specifikovat, jaké záludné dezinformace a obyčejné výmysly uvádím.

Já naopak si troufám  tvrdit, že značná část páně starostových výroků v jeho reakci je, tak jako často, snůška s prominutím líbivých laciných, ale klamavých frází, vyslovených ať z neznalosti, nebo v úmyslu. Když dostanu prostor, jsem schopen to detailně prokázat.    

Václav Macinauer

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena