Parkoviště pod hradem téměř hotovo.  Rekonstrukce Dukelské zahájena. Zkapacitnění parkoviště Olivova se projektuje

2. 5. 2021

Dlouho avizované stavby přispějí ke zlepšení dopravní obslužnosti ve městě, větší bezpečnosti chodců a cyklistů a také přinesou dlouho očekávaná nová parkovací místa nedaleko centra, díky nimž dojde ke snadnému zpřístupnění obou budov úřadu, budovy gymnázia a plánované nové sportovní haly.

 

Parkoviště Olivova se bude upravovat včetně již stávajícího prostoru tak, aby přístupové plochy do parkovací zóny i přístupy pro pěší byly bezpečnější a došlo k navýšení počtu parkovacích míst. V současnosti parkoviště disponuje zhruba 29 parkovacími místy, do budoucna jich vznikne společně s novou částí cca 88 – přibude 52 standardních míst, 5 vyhrazených pro ZTP a 2 místa budou K+R. Nyní se již projektuje tato stavba pro sloučené územní a stavební řízení dle vybrané varianty. Jedná se o variantu, kde se snažíme zajistit co největší počet parkovacích míst při současném zachování většiny vzrostlých stromů. Nově přibude také pěší propojení od Olivovy do Štefánikovy ulice.

Poté, co bude vydáno stavební povolení a město získá do rozpočtu dostatek finančních prostředků, bude toto parkoviště realizováno.

Probíhá rekonstrukce části ulice Dukelská. V úseku pod křížením s Legií vznikne kromě úpravy povrchu komunikace nový chodník s úpravou veřejného osvětlení a zejména propojka pro pěší a cyklisty do ulice Táborská. Dešťové vody budou svedeny do přírodní retenční nádrže, která je již téměř hotová. Díky nádrži bude pozastaven odtok dešťových vod do kanalizace, aby se většina vod stihla zasáknout do terénu a voda zůstala ponechána v daném prostoru. Stezka do ulice Táborská je i proto řešena z vodopropustné dlažby. Bude široká 3 metry a na konci se rozšíří pro obsluhu. Vjezd bude však omezen zásuvnými sloupky, jak je patrné z výkresu.

V křížení Jizerské s Otavskou právě vzniká zvýšená bezpečná křižovatka. Ulice Pod Drahou bude v nejbližších týdnech opatřena novým zpevněným povrchem a bude zde upraven dopravní režim. V neposlední řadě začne letos mnoho let odkládaná celková rekonstrukce ulice Nedbalova

Tisková zpráva města

 

Parkoviště Pod hradem má nově více než dvojnásobnou kapacitu. Vjezd je z ulice Rooseveltova

proti pohřební službě. Pěšky z něj lze pohodlně projít přímo k prodejně U Václava, k areálu ragby, na

dopravní hřiště i na náměstí. Panelová plocha byla zatím ponechána původní s drobnými úpravami. Do budoucna se počítá s výměnou za nový vodopropustný povrch. Celková kapacita je cca 100 míst

Na výkresu je možno vidět zákres širších vztahů budoucího parkoviště – budovu gymnázia, budovu plánované sportovní haly, průchody mezi ulicemi. Předpokládaná realizace je v letech 2021 – 2022.

Na výkresu situace je možno vidět stezku pro pěší i cyklisty vedoucí do ulice Táborské a umístění zasakování vody do terénu. Předpokládaná realizace a dokončení je do července 2021.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena