Patro versus podlaží

30. 11. 2018

Názor - Jiří Pánek; Reakce - Kateřina Lauerová

Při čtení článku v listopadovém Kurýru o využití školy v Kuří jsem si napřed myslel, že na škole byla postavena nástavba. Podle článku bude v prvním patře jídelna, ve druhém patře třídy. Pohled na foto školy však  existenci nástavby vyloučil. Z toho vyplývá, že  došlo jen k omylu při pojmenování výškových úrovní v budově.

Výškové úrovně v klasické budově se označují dvěma různými způsoby:

1) sklep, přízemí, první patro, druhé patro atd.

nebo

2) 1.PP – první podzemní podlaží (= sklep), 1.NP – první nadzemní podlaží ( = přízemí), 2. NP – druhé nadzemní podlaží (= 1. patro) atd

V Kuří tedy bude jídelna v přízemí (1.NP), třídy budou v 1.patře (2.NP).

Jiří Pánek

 

Vážený pane Pánku,

jako autorka tiskové zprávy jsem se dopustila chyby v textu o MŠ v Kuří. Skutečně se jedná, jak píšete „o omylu při pojmenování výškových úrovní v budově.“ Děkuji za upřesnění.

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena