Plány pro dlouhodobý horizont

4. 7. 2022

Důležité je pro mě téma podpory mladých rodin, kdy bohužel spoustu rodilých Říčaňáků vytlačily velké ceny nemovitostí a nájmů pryč z našeho města. Je jasné, že naše město bude i do budoucna pro svou polohu a charakterem velmi žádanou lokalitou, přesto bychom však neměli rezignovat na podporu dostupného bydlení – jinak se jednoho dne může stát, že zde nebudeme mít učitele, zdravotní sestry nebo třeba úředníky, protože si nebudou moct dovolit v našem městě bydlet. A ne, opravdu to neznamená podporu developerů, jejichž cílem je domy a byty prodat za horentní sumy – ti jsou příčinou, a ne řešením problému. Snad všichni se shodneme, že masivní developerská zástavba v Říčanech je naprosto nežádoucí – jakékoliv rozvolnění současného územního plánu nedopustíme. To říkáme jako Změna pro Říčany jasně a nahlas.

Jsem však přesvědčen, že do budoucna se obce, potažmo stát, podpoře výstavby dostupného bydlení nevyhnou, jestliže mají mít mladí lidé vůbec šanci založit rodinu. Ačkoliv ČR má v Evropě velmi vysoký podíl obyvatel žijících ve vlastní nemovitosti, nájem není a nemá být sprosté slovo. Podle statistických údajů žije v nájemním bydlení v Česku jen 21 procent populace, zatímco evropský průměr činí 30 procent. Mimochodem, i já sám s manželkou žijeme právě v nájemním bytě.

Můžete se ptát, proč jsem se tedy zasazoval o převod bytu z majetku města v případě bytů na Komenského náměstí. Šlo o rozhodnutí zastupitelstva z let 1998-2002, my jsme jen jednali podle tehdejších smluv, když lidé měli zcela zjevně právní i morální nárok na nabytí bytů, tak jak jim bylo od počátku slibováno. Kdyby město byty nepřevedlo, tak by bylo zavázáno k náhradě škody, jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu. Jsem přesvědčen, že odvracení historické křivdy nemůže být důvodem k rezignaci na řešení problému nájemního bydlení do budoucna. Opakuji, město by mělo podporovat do budoucna především byty nájemní. Rovněž je možné uvažovat o podpoře bydlení družstevního – jedná se o osvědčený koncept, který se při současných cenách nemovitostí opět začíná stávat navýsost aktuálním. Podporu tomuto typu výstavby už vyjádřila např. Praha nebo Jihlava.

Středočeský kraj již zřídil Středočeský Fond na podporu obecního bydlení a jsem přesvědčen, že objem prostředků v podobně zaměřených fondech bude postupně narůstat. Že se jedná o jednoznačně správnou cestu dokazuje příklad Vídně, kde cca 60 % domácností žije v městském nebo městem podporovaném nájemním bydlení. Lze tak velice efektivně držet celkovou hladinu nájemného na přijatelné úrovni, stejně jako lze určité procento bytů vyčlenit jako startovací pro mladé rodiny, nebo pro příslušníky ve městě potřebných profesí, kteří by na tržní nájemné nedosáhli. Neříkám, že máme v Říčanech stavět nová sídliště, cestou může například být přetvoření některých nebytových prostor ve vlastnictví města na byty. Rozhodně vítám v současnosti probíhající rekonstrukce městského bytového fondu.

Měli bychom v každém případě uvažovat v dlouhodobém horizontu, přesahujícím jedno volební období, a kategoricky se nebránit diskuzi o rozšiřování městského bytového fondu, která se do budoucna může ukázat jako nevyhnutelná pro udržení kvality života v Říčanech. Rozhodně se nechci tvářit, že se jedná o jednoduché téma nebo snadno řešitelný problém. Právě naopak. Řešením ale není strčit hlavu do písku, naopak musíme se snažit předvídat budoucí trendy a být na ně připraveni. Tak, jako se to Říčanech daří i v jiných oblastech, a jsou za to právem oceňovány.

Adam Polánský, zastupitel (Změna pro Říčany – STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena