Plnění rozpočtu města

4. 7. 2021
  rozpočet rozpočet k 31.5.2021 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 255 724 700,00 265 724 700,00 96 746 241,56 36,41
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 110 367 453,00 117 017 309,34 67 003 344,14 57,26
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 4 865 000,00 5 354 112,00 110,05
Přijaté dotace  230 964 013,72 231 176 261,11 42 455 893,96 18,37
Přijaté splátky půjček  636 000,00 36 000,00 1 210 957,80 3363,77
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 600 742 166,72 618 819 270,45 212 770 549,46 34,38
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00
zůstatek pokladny cizí měny     0,00  
Úvěr  0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 862 241 291,26 456 192 570,27 52,91
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 420 418 557,95 142 051 914,96 33,79
Rozpisové rezervy 10 600 000,00 8 342 475,32 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 428 761 033,27 142 051 914,96 33,13
         
Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 387 344 529,13 30 582 028,39 7,90
Rezervy na investice 18 952 330,60 14 310 028,86 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 401 654 557,99 30 582 028,39 7,61
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 756 567 024,94 830 415 591,26 172 633 943,35 20,79
         
Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 13 260 707,80 41,67
Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 862 241 291,26 185 894 651,15 21,56
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 270 297 919,12  
BV s kons.  #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 
         

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena