Plnění rozpočtu města

29. 8. 2021
  rozpočet rozpočet k 31.7.2021 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 255 724 700,00 265 724 700,00 186 520 259,15 70,19
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 110 367 453,00 141 078 664,10 98 424 053,95 69,77
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 6 802 901,00 5 669 007,00 83,33
Přijaté dotace  230 964 013,72 229 218 823,40 77 281 527,19 33,72
Přijaté splátky půjček  636 000,00 1 233 557,80 1 215 957,80 98,57
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 600 742 166,72 644 058 646,30 369 110 805,09 57,31
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00
zůstatek pokladny cizí měny     0,00  
Úvěr  0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 887 480 667,11 612 532 825,90 69,02
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 430 410 845,05 228 839 194,87 53,17
Rozpisové rezervy 10 600 000,00 5 219 720,21 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 435 630 565,26 228 839 194,87 52,53
         
Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 394 434 941,32 63 765 047,94 16,17
Rezervy na investice 18 952 330,60 25 589 460,53 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 420 024 401,85 63 765 047,94 15,18
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 756 567 024,94 855 654 967,11 292 604 242,81 34,20
         
Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 15 912 849,36 50,00
Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 887 480 667,11 308 517 092,17 34,76
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 304 015 733,73  
BV s kons.  #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 
         

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena