Plnění rozpočtu města k 31.10.2015

27. 11. 2015

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 31.10.2015 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 203 223 000,00 204 110 990,00 176 201 073,83 86,33
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 65 114 824,00 77 685 538,78 67 032 853,08 86,29
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5 282 525,00 9 045 892,00 8 597 853,00 95,05
Přijaté dotace  108 788 894,46 137 784 171,33 71 537 595,95 51,92
Přijaté splátky půjček  580 200,00 1 469 258,80 1 455 058,00 99,03
Příjmy celkem 382 989 443,46 430 095 850,91 324 824 433,86 75,52
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 124 479 986,21 78 345 143,48 62,94
Rozpočtové příjmy celkem 478 446 271,53 554 575 837,12 403 169 577,34 72,70
Přebytek hospodaření za minulý rok 26 615 725,02 61 322 483,42 36 322 483,42 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech  25 000 000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505 061 996,55 615 898 320,54 464 492 060,76 75,42
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 236 867 239,25 280 895 530,09 222 305 810,14 79,14
Rozpisové rezervy 2 845 000,00 2 790 526,70 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239 712 239,25 283 686 056,79 222 305 810,14 78,36
Kapitálové (investiční) výdaje 134 579 611,86 158 602 389,97 91 607 125,60 57,76
Rezervy na investice 2 821 217,37 14 738 186,69 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137 400 829,23 173 340 576,66 91 607 125,60 52,85
Výdaje celkem 377 113 068,48 457 026 633,45 313 912 935,74 68,69
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 124 479 986,21 78 345 143,48 62,94
Rozpočtové výdaje celkem 472 569 896,55 581 506 619,66 392 258 079,22 67,46
Splátky úvěru 32 492 100,00 34 391 700,88 33 675 700,88 97,92
Výdaje vč. splátky půjčky 505 061 996,55 615 898 320,54 425 933 780,10 69,16
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 38 558 280,66  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena