Plnění rozpočtu města květen 2021

2. 5. 2021
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.3.2021 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 255 724 700,00 265 724 700,00 63 312 294,09 23,83
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 110 367 453,00 116 542 309,34 37 789 031,52 32,43
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 4 865 000,00 4 731 614,00 97,26
Přijaté dotace  230 964 013,72 228 568 592,26 23 663 854,06 10,35
Přijaté splátky půjček  636 000,00 36 000,00 8 400,00 23,33
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 600 742 166,72 615 736 601,60 129 505 193,67 21,03
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00
zůstatek pokladny cizí měny     0,00  
Úvěr  0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 859 158 622,41 372 927 214,48 43,41
         
         
VÝDAJE
         
Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 415 968 222,50 77 172 065,68 18,55
Rozpisové rezervy 10 600 000,00 9 903 343,82 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 425 871 566,32 77 172 065,68 18,12
         
Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 382 562 237,24 13 260 951,52 3,47
Rezervy na investice 18 952 330,60 18 899 118,85 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 401 461 356,09 13 260 951,52 3,30
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 756 567 024,94 827 332 922,41 90 433 017,20 10,93
         
Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 7 956 424,68 25,00
Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 859 158 622,41 98 389 441,88 11,45
         
         
Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 274 537 772,60  
BV s kons.  #REF! #REF! #REF!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 
         

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena