Poděkování pracovníkům MÚ

28. 9. 2018

Vážení občané města Říčany,

blíží se konec volebního období 2014 – 2018, ve kterém se v Říčanech realizovalo množství projektů za stovky milionů korun. Postupně se město opravuje, zvelebuje a modernizuje. Máme dnes ve městě služby a infrastrukturu, které odpovídají požadavkům bohaté části světa. Kromě toho město pečuje o svoji okolní přírodu, kterou chrání a obohacuje vysazováním alejí, remízků a čistěním rybníků. Cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelnou podobu města v zeleni, kde obyvatelé žijí zdravý a spokojený život. Proces zvelebování a rozvoje nikdy nekončí, je to trvalý sled aktivit konkrétních lidí.  A u tohoto konstatování se chci zastavit. Nic se neděje samo o sobě. Základem všech aktivit je strategický plán rozvoje města, který zpravidla vychází z volebního programu vítězné koalice v komunálních volbách.  Její zastupitelé potom ve volebním období navrhují a schvalují usnesení pro dosažení strategického plánu, za který dostali od voličů hlas. Výkonnými „dělníky“, kteří realizují všechny aktivity, jsou pracovníci městského úřadu, a to všichni bez výjimky. Od starosty, místostarostů, tajemníka, přes vedoucí odborů, projektové manažery, až po řadové zaměstnance. V celku potom pracuje úřad jako dobře namazaný stroj. Neříkám, že není možné něco zlepšit, ale úřad je velmi výkonný a očekává se od něho stále více práce. Je dobré abychom si to my, občané města, uvědomili. Na městský úřad jsou napojené další instituce a subjekty, bez kterých by město nefungovalo. Školy, školky, knihovna, kulturní centrum Labuť, muzeum, Základní umělecká škola, Městská policie, Dům s pečovatelskou službou. Všechny tyto instituce pracují pro město, aniž by nad tím lidé dlouze přemýšleli, protože to funguje. A co funguje, to bereme jako samozřejmost.

Já, jako zastupitel a radní, tímto děkuji všem pracovníkům, kteří se podílejí na správě a řízení města Říčany, za skvělou práci za poslední čtyři roky.  Bez vás bychom nikdy nedosáhli ocenění, že Říčany jsou nejlepším místem pro život. Děkuji!       

Vladimír Polánský,

                                    radní a zastupitel za Klidné město

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena