Polaďme i Říčany

2. 2. 2018

Názor - Renata Kristianová; Reakce - Zdeněk Hraba

Vážený pane místostarosto Hrabo,

oslovuji Vás jako radního města zodpovědného za dopravu a chtěla bych Vás požádat o zaštítění dlouhodobé koncepce dopravy v našem městě a okolí. Nejprve ještě jednou díky za omezení tranzitní dopravy, která bezdůvodně zatěžovala životní prostředí.

Jistě jste seznámen s našimi názory a nesouhlasem s výstavbou parkovacího domu v residenční zóně pod nádražím, který je součástí Investičního záměru Přednádražní prostor, prezentovaný panem starostou v Kurýru 7/8/2017 s náklady 105 mil. Kč. Nám jde však o mnohem více než o nalezení vhodné lokality pro parkování u nádraží.

Do Prahy cestuje každý den 150 000 lidí a hlavní město si je vědomo neudržitelnosti stavu automobilové dopravy. Buduje parkovací zóny a vytlačuje auta ze širšího centra města na jeho okraje a velkou měrou také do Říčan.

V Praze běží již 3 roky projekt „Strategie udržitelné dopravy do roku 2030“ se zapojením dopravních expertů a veřejnosti. Ambicí je nastavit dopravu tak, aby se více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu…) a byl nalezen kompromis mezi všemi druhy dopravy. Více na  www.poladprahu.cz.

Totožný přístup probíhá také v Brně, Ostravě, Mostě, Jablonci, ale i v Litoměřicích, které jsou svojí velikostí podobné Říčanům.

Inspirujme se a nestaňme se nárazníkovým pásmem dopravy pro Prahu. Vytvořme společně vlastní vizi udržitelné dopravy v Říčanech a okolí. Bude-li řádně prodiskutováno s odborníky a veřejností pak věříme, že koncepce bude natolik zásadní, že „přežije“ více voleb do místní radnice. Je to jediná možnost, jak dlouhodobě hájit zájmy obyvatel Říčan v oblasti dopravy a uchránit podobu klidného města.

Navrhujeme také, aby do schválení koncepce dopravy nebyla podepsána smlouva na Architektonickou studii přednádraží za více než 800 tis. Kč s UNIT architekti, která má dle nás pouze potvrdit nekoncepční IZ Přednádražní prostor.

Předem děkujeme za Váš názor.

Renata Kristianová,

za Spolek pro klidné Říčany

 

 

Vážená paní Kristianová,

především děkuji za slova pochvaly za omezení tranzitu. Pokles obtěžující dopravy je markantní. Město ale zjevně čeká ještě další „právní boj“ o alespoň udržení současného stavu. Tlak na zrušení nebo významné prolomení zákazu tranzitu je z různých stran obrovský.

Co se týká Vašeho hlavního tématu dopravní koncepce: je pravdou, že město pořídilo pozemek pod nádražím jako důležitou plochu, která bude vedle odlehčení prostoru zelení využita i pro parkování. Ovšem dominantně pro parkování určené pro centrum města. Pro všechny, kdo chtějí jít do kina, zaplavat si v bazénu, jít do divadla, zasportovat si v hale nebo na atletickém oválu, dojít na finanční úřad atd. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro koupi tohoto pozemku. Mělo by se podle mě jednat výlučně o krátkodobé parkování. Rozhodně nikoli pro celodenní stání pro další cestu vlakem. Domnívám se, že pro tyto účely by měl sloužit pozemek přímo u nádraží, mimo residenční zóny, kde by byl stanoven jasně definovaný počet aut, bez nutnosti budování velkého parkovacího domu (který by zřejmě přivedl na už teď ucpané říčanské ulice nová auta spíše jen z širšího okolí.) Vždy ze své podstaty omezený počet parkovacích míst se aktuálně snažíme kompenzovat zavedením bezplatné místní autobusové dopravy, kde tři trasy by měly svůj uzel právě u nádraží a zdarma dovezly Říčaňáky k nádraží bez nutnosti použít a parkovat auto někde u nádraží.

Koncepce, kterou považuji stejně jako Vy za zásadní dokument, by ale měla dát i odpověď na to, jak třeba lidi mířící do Říčan z okolních vesnic a městeček motivovat nechat svá auta doma nebo na parkovištích mimo Říčany. Na ucelené koncepci všech typů dopravy je potřeba začít pracovat. Projekt „Polaď Prahu“ se mi líbí. Pojďme to zkusit i v Říčanech.

Zdeněk Hraba,

Místostarosta (Klidné město/STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena