Pomoc starým a nemocným lidem v jejich domácím prostředí

6. 9. 2018

Jako lékař podporuji služby, které pomáhají nemocným nebo starým lidem zůstat co nejdéle, nebo úplně, v jejich domácím prostředí.

Jedná se o terénní sociální služby, jako je pečovatelská služba, dále je důležité i poskytování osobní asistence – což je služba, která starému či nemocnému člověku zabezpečí základní životní potřeby v jeho domácím prostředí. U těžce nemocných je důležitá domácí péče, kdy v domácím prostředí pomáhá „Domácí mobilní hospic“, který je tvořen týmem složeným z lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky a dobrovolníka. Zdravotnická část týmu se stará o zdravotní stav pacienta, mohou upravovat medikaci, aby například netrpěl bolestí. Dobrovolníci nejsou zaměstnanci hospice, ale pomáhají rodině v péči o jejich blízkého, např. nákupy, hygiena, oblékání, stálý dozor atd.  Pro nemocného je především důležitá přítomnost, laskavá a klidná péče jeho blízkých. Hlavně, nemocný není mezi cizími lidmi. Kromě této podpory z mé strany věřím v zachování a rozšíření humanitárního fondu. Již v minulých letech se nám v rámci práce v sociální komisi města potvrdilo, jak je tento fond důležitý a jak může rychle a účinně pomoci všem, kteří se prokazatelně dostanou do životní nouze.

Michal Mrázek, radní (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena