Pomozme společně zachránit „náš velkopopovický fotbal“ – dycky Slavoj

1. 11. 2020

Vážení podporovatelé a fanoušci Slavoje, obracíme se na vás se žádostí o pomoc.

Vzhledem k tomu, že fotbalové hřiště ve Velkých Popovicích není ve vlastnictví obce ani klubu, což je v celorepublikovém měřítku unikát, musíme i přes velmi složitá jednání hradit vysoké částky za nájemné majiteli pozemku (Římskokatolická farnost Říčany u Prahy).

Ač se vedení Slavoje i obce snažilo vyjednat co nejlepší podmínky,

musíme uhradit nájem za tři roky zpětně, což představuje částku přesahující 600.000,- CZK.

K tomu je nutné hradit pravidelné roční nájemné ve výši přes 200.000,- CZK. Především částka za zpětný nájem je pro nás těžko řešitelná, peníze z příspěvků, které platí hráči A-týmu a rodiče dětí na provoz hřiště a celého areálu, rozhodně nestačí k pokrytí takové sumy. Chtěli bychom vás všechny touto cestou oslovit a požádat jak firmy, tak občany ve Velkých Popovicích i přilehlém okolí o finanční podporu, která by pomohla udržet fotbal ve Velkých Popovicích na nohou. Fotbal ve Velkých Popovicích má v posledních třech letech vzestupnou tendenci, i zájem dětí hrát za náš klub roste, my si toho velmi vážíme a máme motivaci v této činnosti pokračovat.

Vám všem, pokud se rozhodnete finančně přispět, patří velké poděkování.

Učinit tak můžete zasláním libovolné částky bankovním převodem přímo na účet Slavoje Velké Popovice, vedený u Komerční banky.

Číslo účtu: 9630201 / 0100, do zprávy příjemci, prosíme uvést: dar „DYCKY SLAVOJ“),

pro firmy a podnikatele samozřejmě zajistíme sponzorskou, případně darovací smlouvu.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena