Poplatky v Říčanech v roce 2020

31. 12. 2019

 

Za svoz směsného komunálního odpadu i bioodpadu zaplatí občané stejně jako loni. Například za šedesátilitrovou nádobu směsného odpadu občané Říčan zaplatí 408 Kč, plná cena bez trvale hlášeného pobytu přitom je 1 632 Kč. Cenu za vodné a stočné na tento rok vodohospodáři vypočítali o 7,8 procenta vyšší a zaplatíme tak o 6,50 Kč za kubík více. Po očekávaném květnovém snížení sazby DPH by byl nárůst pouze o 2,60 Kč. Novela zákona o místních poplatcích vnesla změny i do městských obecně závazných vyhlášek. Nově pobytovou taxu 6 korun za den zaplatí i ubytovatelé v soukromí. Výše poplatků za psa a za užívání veřejného prostranství se nemění. Začne platit novela veterinárního zákona o povinném čipování.

 

Místní poplatky

Na prosincovém jednání Zastupitelstva byla zrušena stávající obecně závazná vyhláška města Říčany č. 6/2017 o místních poplatcích a byly přijaty nové vyhlášky, které s účinností od 1. ledna 2020 budou odpovídat platnému znění zákona o místních poplatcích dle novelizace.

Město Říčany doposud vybíralo poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. Podle současné právní úpravy zákona č. 565/1990 Sb., byl poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt zrušen a nahrazen jedním poplatkem, který se jmenuje Poplatek z pobytu. Poplatek z pobytu bude platit v původní výši 6 Kč za každý započatý den pobytu. Rozšířil se okruh poplatníků a nový poplatek se bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. V praxi to znamená, že poplatek za pobyt se bude vztahovat také na ubytování v soukromí. Rovněž tak oba další místní poplatky, tj. poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství, prodělaly rozsáhlou obsahovou změnu. U poplatku ze psů se poplatek platí obci, kde je držitel psa přihlášen, nemusí zde mít trvalý pobyt, jako bylo v minulosti. Výše poplatku za psa na kalendářní rok zůstává za jednoho psa chovaného v obytných domech (činžovních a panelových) 1 000 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1 500 Kč. Majitelé psa v rodinných domech zaplatí 700 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.050 Kč. Pokud je držitelem osoba starší 65 let, je poplatek pouze 200 korun, za dalšího psa pak o stokorunu více.

Podrobnější informace naleznete na webu města od ledna 2020 v rubrice Radnice/Právní předpisy města/Vyhlášky a nařízení

Poplatek za psa je možné platit osobně na pokladnách MěÚ a také elektronicky přes Portál občana města Říčany. Tam naleznete také elektronický formulář Přiznání poplatků za psa. Vyplnit formulář a zaplatit on-line lze i místní poplatek za Zábor veřejného prostranství.

 

Vodné a stočné

Celková cena pitné a odpadní vody pro rok 2020 se zvedne o 7,8 % a činí 78 Kč bez DPH/1 m3, (tj. 89,70 Kč včetně
15 % DPH). Oproti loňskému roku zaplatíme za kubík o 6,50 Kč vč. DPH navíc. Po snížení DPH z 15 na 10 % (pravděpodobně od května 2020) bude cena včetně DPH vyšší o 2,60 (3,1 %). Kalkulovaná výše ceny vodného na rok 2020 je 41,70 Kč bez DPH za 1 m3 pitné vody. Jde o navýšení o 4,38 Kč oproti loňskému roku. Stočné se za kubík odpadní vody navýší o 1,27 Kč a pro rok 2020 zaplatíme 36,30 Kč bez DPH. „Obecně je cena vodného úplata za dodávky pitné vody a cena za stočné úplata za odvod a bezpečné zneškodnění odpadních vod. Ceny jsou věcně regulovány Ministerstvem financí ČR a v oddílném modelu provozování, který je v Říčanech, ceny fakturuje provozovatel 1. SčV na základě odběratelských smluv mezi provozovatelem a odběratelem,“ vysvětluje vedoucí Oddělení technické správy města Michal Svoboda.

 

Odvoz odpadu

Prodejní místa známek na popelnice včetně ceníku byla zveřejněna v prosincovém Kurýru i na webu města. Pro rok 2020 zůstávají ceny za svoz a likvidaci odpadu pro obyvatele beze změn. Známka na popelnice je cenina, kterou je zatím třeba vyzvednout a zaplatit osobně, a to v pokladnách MěÚ na Masarykově a Komenského nám., také v informačním centru na Masarykově nám. a v Rondelu na nádraží.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena