Prázdninové novinky z říčanských sídlišť

26. 8. 2022

Technická správa města se letos zaměřila na sekání a údržbu zeleně. O prázdninách jsme opravili řadu chodníků. Na Kavčí skále stavíme zpevněná stání pro tříděný odpad z gabionů se zelení. Od začátku září budeme instalovat nové koše a lavičky. Výměna nevyhovujících kulatých stínidel na sídlišti Olivovna by měla být hotova do konce srpna.

O prázdninách jsme provedli slibovanou opravu mnoha chodníků přímo na sídlištích nebo v jejich těsném sousedství. Chodníky v ulicích Domažlická a Bezručova jsou nově z betonové dlažby, nová je i propojka na sídlišti Olivova. V ulici Družstevní začala rekonstrukce ulice před bytovými domy. Na začátku září rozjedeme na všech sídlištích, kterých se revitalizace týká, částečnou obměnu mobiliáře. Rozmístěny budou nové lavičky, koše a stojany se sáčky na psí exkrementy. Lavičky budou instalovány na zpevněném mlatové povrchu.

Sídliště Olivovna

 • Dokončená oprava chodníků k bytovým domům podél ulice Bezručova od ulice B. Němcové po Dukelskou.
 • Proběhla výměna lamp nevhodného veřejného osvětlení. Po výměně máme v plánu se sejít s občany lokality a vyhodnotit intenzitu osvětlení.
 • Provedena je oprava povrchu spojovacího chodníku od panelových domů s ulicí U Olivovny.
 • Projekt na rekonstrukci ulice Verdunská včetně výstavby chodníku je hotový. Na konci srpna proběhne setkání s rezidenty ulice Verdunská.

 

Sídliště Na Kavčí skále

 • Proběhla oprava chodníku Domažlická podél celého sídliště.
 • Na ploše vedle bytových domů, kde parkují vozidla, máme v úmyslu zpevnit plochu zasakovací dlažbou. Pokud si tento záměr obyvatelé odsouhlasí, je připraven k realizaci.
 • Dokončujeme zpevnění dosavadního stání na separovaný odpad s gabionovým plotem osázeným zelení Na Kavčí skále a výstavbu nového v ulici M. Pujmanové.
 • Staré hrací prvky na sídlišti se vymění a doplní nové. Děkujeme za hojnou účast na svolané schůzce. Došlo ke shodě přítomných na změnách a úřad předloží vizualizace nového řešení. Po zajištění financování bude návrh předložen obyvatelům k odsouhlasení.

 

Sídliště Haškova

 • Oprava povrchu ulice Haškova má připravenou projektovou dokumentaci. Realizace byla odsunuta z důvodu probíhající velké stavby v ulicích Zahradní a Sokolovská, kdy těžká stavební technika projíždí právě Haškovou ulicí. Počítáno je i s rozšířením parkovací plochy

 

Sídliště Komenského náměstí

 • Od srpna je otevřeno velké parkoviště s kapacitou zhruba 90 míst za nově budovanou sportovní halou gymnázia. Po dokončení stavby haly vznikne také propojka pro pěší ke Komenského nám. a Štefánikově ulici.
 • Právě probíhá oprava komunikace v ulici Družstevní a U Kina.
 • Proběhne i úprava parkoviště u Kotelny.

 

 Kateřina Lauerová, koordinátorka participace

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena