Prázdniny už jsou i v základní umělecké škole!

2. 7. 2013

A co vše jsme ještě v červnu stihli?

 

 

To jsme tedy opravdu nečekali!

ZUŠ Říčany má další 1. místo v ústředním kole soutěže MŠMT, tentokrát v oboru Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.

Smyčcové trio ve složení Kateřina Končická a Magdaléna Podlucká – housle a Kateřina Podlucká – violoncello získalo pod uměleckým vedením paní učitelky Jitky Adamusové ve své kategorii ocenění nejvyšší.

 

 

 

Dalším velkým překvapením byl úspěch našeho nejmladšího fagotisty Šimona Davida na

IX. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. Nadějný fagotista ze třídy pana učitele Lukáše Kořínka získal ve své kategorii Junior 3. cenu.

Gratulujeme dětem i pedagogům!

 

 

 

Zápis žáků do školního roku 2013/2014

Na konci května proběhl zápis do všech oborů ZUŠ Říčany. V letošním roce se přihlásil zatím největší počet zájemců – celkem 220 dětí.

Možnosti ZUŠ jsou kapacitně velmi malé, bude přijato pravděpodobně 40–50 žáků do všech oborů.

Je škoda, že MŠMT nereflektovalo na naši žádost o navýšení kapacity. Jak jsem vás již informovala, do roku 2015 platí pravidlo nenavyšovat kapacity ZUŠ, a to ani v místech s demografickým růstem, což Říčany určitě jsou.

Je škoda, že finanční zdroje z MŠMT často tečou jiným směrem, než bychom my všichni předpokládali.

Hlavní město se vylidňuje, lidé se stěhují do měst v prstencovém okolí Prahy. Téměř všechny ZUŠ v okolí Prahy volají po navýšení kapacity, zatímco pražské ZUŠ mají kapacitu škol většinou nenaplněnou. MŠMT se tímto vůbec nezabývá, ZUŠ nejsou totiž jeho prioritou.

 

Poděkování

V letošním roce odchází z aktivní pedagogické činnosti paní učitelka Eva Pokorná, učitelka výtvarného oboru. Ráda bych jí poděkovala za sebe a za celý pedagogický sbor za její dlouholetou skvělou práci a za výrazný podíl na šíření dobrého jména výtvarného oboru říčanské ZUŠ. Ve výtvarném oddělení paní učitelky Evy Pokorné vyrostlo za léta jejího působení mnoho výborných studentů, kteří se výtvarnému umění věnují i nadále na středních či vysokých školách. A myslím si, že v této výtvarné třídě vzniklo i mnoho hezkých a přátelských vztahů.

 

 

Informace k začátku nového školního roku

Informace k začátku školního roku naleznete od 28. srpna na www.zusricany.cz. Děkujeme dětem, rodičům a přátelům za spolupráci a přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny!

 

Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

 

Iveta Sinkulová

ředitelka školy

 

 

Absolventi ZUŠ - ročník 2012 - 2013

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena