Přechod na Březské – škodlivý nesmysl za dva miliony

31. 5. 2024

Nedávno MěÚ říčany zadal poptávku na zhotovení osvětleného přechodu s retardérem v ulici Březská. Na první pohled vypadá projekt jako bohulibá péče o bezpečnost. Hned na ten druhý pohled je ale všechno jinak… Jde o megalomanské řešení neexistujícího problému.

Projekt nemůže znatelně snížit riziko nehod chodců, protože toto riziko se limitně blíží nule. Za posledních minimálně 18 a čtvrt roku se na ulici nestala ani jedna nehoda při přecházení. V celých Říčanech, kromě několika nejhlavnějších silnic, došlo ke dvěma nehodám při přecházení – obě na přechodu a pouze s lehkým zraněním. Náklady na zabránění jedné hypotetické nehody s lehkým zraněním při přecházení vedlejší ulice v příštích dvaceti letech jsou jednotky až stovky miliard korun! Kromě finančních nákladů projekt dále poškodí naše životní prostředí a zdraví obyvatel toxickým bílým světlem a bude obtěžovat obyvatele zbytečným retardérem.

Stavba přechodů se řídí právně závaznou normou ČSN 73 6110. Norma stanovuje minimální intenzitu provozu, nad kterou se mají přechody stavět. Provoz ve špičkové hodině na Březské ulici je o dva až tři řády nižší (!) než tento limit, a navíc je zde dovolená rychlost 40 km/h oproti 50 km/h v normě. Opatření zde jednoznačně nejsou nutná, a to právě z důvodu vyvážení rizik a nákladů. Kromě těch zmíněných i falešného pocitu bezpečí, který paradoxně riziko nehody zvyšuje.

Analýza a odkazy najdete na adrese https://shorturl.at/eoE34.

Město se opět nechává vláčet dojmy několika obyvatel, kteří se cítí ohroženi okolním světem. Pojem bezpečnosti se zneužívá jako zaklínadlo, kterým se zdůvodní cokoliv. Jak je možné, že MěÚ Říčany investuje miliony korun bez základní analýzy rizik? Většina ostatních dotčených obyvatel se o projektu dozvídá až v době, kdy už je rozhodnuto. Spolu s dalšími obyvateli žádám MěÚ Říčany, aby tento projekt zastavil a přehodnotil další postup.

David Rajmon

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci:

Vážený pane Rajmone, nasvětlený přechod město buduje na základě žádosti místních obyvatel i s ohledem na zvýšení bezpečnosti v daném místě. Součástí projektu je kromě výstavby vyvýšeného bezpečného přechodu i obnova odvodnění komunikace a dostavba části chybějícího chodníku. Realizace byla již vysoutěžena a výše investice je 1 079 307,51Kč s DPH. Argument, že zde se nejedná o nebezpečné místo, je lichý. My jako zodpovědný úřad nechceme čekat na to, až zde nějaký rychle jedoucí automobil přejede dítě. V daném místě docházejí děti denně na školní autobus na přilehlou autobusovou zastávku. S realizací projektu souhlasil Dopravní inspektorát PČR Praha venkov – JIH jako dotčený orgán, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. DI PČR s ohledem na místní šetření dokonce požaduje v celé „Zóně 40 km/h“ doplnit další zklidňující prvky v rámci platné legislativy. Tímto opatření dojde ke zklidnění dopravy v celé lokalitě.

S pozdravem,

Petr Auředník, radní Klidné město

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena