Informace z radnice

Jednání zastupitelstva 8. 11. 2023

 NOVÉ   27. 11. 2023

Zastupitelstvo přijalo 16 usnesení   Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej id. podílu ve výši jedné poloviny pozemků parc. č. 380/30, 380/31 a 380/35, vše v k. ú. Kuří u Říčan za kupní cenu...

pokračování


Ulice Na Vysoké

 NOVÉ   27. 11. 2023

Zároveň probíhají opravy dalších komunikací – nový asfaltový povrch dostaly dva úseky ulice Na Vysoké (od ulice Březinova a následně od ulice Srnčí).

pokračování


Ulice Dukelská

 NOVÉ   27. 11. 2023

Zahájili jsme rekonstrukci komunikace Dukelská v úseku od Černokostelecké po ulici Bezručova. V rámci této investiční akce budou vybudovány nové chodníky, veřejné osvětlení, dojde k napojení nemovitostí na vodovodní řad (pokud chybí) a také provedeme odvodnění komunikace napojením do dešťové...

pokračování


Čtrnáct projektů Změň to!

 NOVÉ   27. 11. 2023

Participativní rozpočet pro mladé Změň to! běží v plném proudu. Během října se přihlásilo čtrnáct různých projektů – osm velkých do 600 000 Kč a šest malých do 200 000 Kč. Mladí navrhovatelé v listopadu své náměty představili na veřejném setkání a město nyní intenzivně hodnotí, zda...

pokračování


Myslivecká, Na Mýtince, Sovova, U lesa

27. 10. 2023

Odbor správy a údržby města dokončil opravy těchto čtyř komunikací. Prašný, nerovný povrch byl vyrovnán a zpevněn penetrovaným makadamem. Co to je penetrovaný makadam? Konstrukci vozovky tvoří kamenná kostra prolitá asfaltovým pojivem. Povrch je zpevněn jemně drceným kamenivem.

pokračování


Probíhá nucený odlov černé zvěře

27. 10. 2023

Nechoďte po soumraku do lesa a buďte opatrní

pokračování


Zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací v programu Sociální služby 2023

27. 10. 2023

Dne 10. 5. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod číslem usnesení 23-04-009 program Sociální služby 2023 na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2023, alokace byla stanovena ve výši 1 000 000 Kč. Celkem bylo zaevidováno 12 žádostí na registrované sociální služby od osmi...

pokračování


Říčany – město krátkých vzdáleností?

27. 10. 2023

Budujeme pro vás další propojky v území, aby se vyplatilo chodit pěšky nebo jezdit na kole. Hledáme vhodné zkratky, nakupujeme strategické pozemky, opravujeme staré i budujeme zcela nové cesty. Často reagujeme na vaše žádosti. Pěší propojka v území, která vám ušetří pár minut při cestě do...

pokračování


Žijeme Říčany

27. 10. 2023

Přijďte zapálit svíčku V pátek 17. listopadu se můžete zastavit na Masarykově náměstí u mariánského sloupu a uctít památku listopadových událostí, které změnily historii naší země. Děkujeme! Revitalizace okolí Říčanského potoka Kamenné obložení koryta Říčanského potoka a vstupy k vodě...

pokračování


Středočeský kraj dokončil novou tělocvičnu u gymnázia

27. 10. 2023

Nová tělocvična u říčanského gymnázia na Komenského náměstí již slouží dětem – dopoledne zde absolvují hodiny tělocviku studenti školy a odpoledne patří hala mladým sportovcům například z oddílů florbalu, ragby nebo volejbalu. Investorem projektu je Středočeský kraj. Stavba v hodnotě 119 072...

pokračování


««  « novější  21-30/1958  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena