Informace z radnice

Cyklostezka před zimní přestávkou

31. 12. 2019

Cyklostezka před zimní přestávkou Na cyklostezce v okolí Marvánku a Rozpakova chybí ještě finální vrstva asfaltu. Tu stavbaři provedou až za příznivých klimatických podmínek. Pokračovat po zimní pauze budou také v lokalitě u ragby hřiště. V Pohodovém údolí firma postaví povalový chodníček. Osetí,...

pokračování


A byl tady zas ten adventní čas…

31. 12. 2019

První prosincová neděle byla v letošním roce zároveň i první adventní. Návštěvníci zcela zaplnili Masarykovo náměstí, aby si užili důstojné zahájení adventu a příjemná vystoupení mateřské školy Čtyřlístek, základní školy Bezručova a dechového orchestru ZUŠ Říčany. Účinkujícím velmi děkujeme za...

pokračování


Na vánočních trzích se rojili čerti

31. 12. 2019

  Letošní prosinec přinesl kromě tradičních akcí také novinku. Celý první týden na náměstí probíhaly vánoční trhy organizované firmou Trhy Aleš. V odpoledních programech se představily děti z mateřských škol Zahrádka, Čtyřlístek, U Slunečních hodin, také žáci základních škol Nerudova,...

pokračování


Kulturní akce pořádané městem Říčany v roce 2020

31. 12. 2019

Kulturní akce pořádané městem Říčany v roce 2020 22. 2. 2020        REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA        22. 2. 2020       ...

pokračování


NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2020

31. 12. 2019

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2020 Nová budova 1. ZŠ na Komenského náměstí Předpokládané náklady: 440 mil. Kč vč. již vynaložených nákladů na projektovou dokumentaci Předpokládané krytí z dotací: 317 mil. Kč. V souvislosti s výstavbou ZŠ bude provedena rekonstrukce ulice Melantrichova...

pokračování


Nejvíce financí v Říčanech poteče opět do vodohospodářské infrastruktury, nových školských zařízení a dalších dopravních staveb

31. 12. 2019

  Rozpočet města na rok 2020 počítá s investičními výdaji v celkové výši 356 milionů korun.  Pokračovat budou velké investiční akce zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Říčanskou kasu vyjdou v tomto roce na zhruba 100 milionů korun. Poté, co v loňském...

pokračování


NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2019 PLNĚ HRAZENÉ Z ROZPOČTU MĚSTA

31. 12. 2019

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2019 PLNĚ HRAZENÉ Z ROZPOČTU MĚSTA II. etapa Politických vězňů a III. etapa Cesta Svobody Kompletní rekonstrukce ulic včetně inženýrských sítí II. etapa: úsek Cesta Svobody – 17.listopadu: 19,15 mil. Kč III. etapa: Cesta Svobody v úseku nádraží – Politických...

pokračování


NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2019 SPOLUFINANCOVANÉ  Z EVROPSKÝCH FONDŮ

31. 12. 2019

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2019 SPOLUFINANCOVANÉ  Z EVROPSKÝCH FONDŮ Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742 Fond: Fond soudržnosti Program: Operační program životní prostředí, výzva 43 Fyzické...

pokračování


Město vydalo publikaci o historii samosprávy

31. 12. 2019

V červnu loňského roku uplynulo 100 let od prvních československých komunálních voleb. U příležitosti tohoto výročí se město rozhodlo vydat knihu o dějinách říčanské samosprávy, nejen té československé, ale od nejstarších zmínek po současnost. Během dlouhých příprav, které protáhly vydání až...

pokračování


Zastupitelstvo a Rada města Říčany

31. 12. 2019

Krátce z Rady města Říčany dne 21. 11. 2019 Rada přijala celkem 10 usnesení υ Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Ridera DIS, s.r.o., spočívajícím v navýšení celkové ceny díla z důvodu provedených víceprací v hodnotě 336 894,35 Kč bez DPH. Hlasy pro: 4,...

pokračování


««  « novější  11-20/1086  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena