Informace z radnice

Pomoc válečným uprchlíkům v Říčanech 

 NOVÉ   2. 2. 2023

V roce 2022 město Říčany zrealizovalo dva projekty spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR z dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022. První projekt byl nazván „Adaptační a integrační aktivity na území města Říčany“,   č....

pokračování


K obnovení parkovacího systému dojde až od 1. dubna

 NOVÉ   2. 2. 2023

Již nyní si můžete pořídit parkovací kartu

pokračování


Chcete změnit velikost popelnice?

 NOVÉ   2. 2. 2023

Potřebujete nahlásit změnu nádoby na směsný komunální či na tříděný odpad? Potřebný formulář naleznete na webu města (info.ricany.cz/mesto/formulare-popelnice). Formulář prosím vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a pošlete na e-mail: ohlaseni.odpady@ricany.cz. Osobně můžete formulář doručit...

pokračování


Zastupitelé schválili ceny za svoz černých popelnic pro rok 2023

 NOVÉ   2. 2. 2023

Popelnice na bioodpad, plast a papír jsou ZDARMA 

pokračování


Rozpočet města 2023: Dlouhodobé výborné hospodaření umožňuje městu pokračovat ve všech naplánovaných aktivitách a projektech i v době krize

 NOVÉ   2. 2. 2023

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás, tak jako každý rok, již po třinácté informovat o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2023 a celkové finanční situaci našeho města.

pokračování


Poděkování Starosty

 NOVÉ   2. 2. 2023

Volby

pokračování


Havárie kanalizace v Alšově ulici

 NOVÉ   2. 2. 2023

V Alšově ulici je nutné řešit havarijní stav kanalizace. V rámci plánovaných oprav firma vymění stávající řad jednotné kanalizace a obnoví povrch komunikace v místech výkopu v celé její šíři. Pokud nenastanou komplikace, předpokládáme dokončení stavby v dubnu. Firma se bude snažit, aby omezení...

pokračování


Zastupitelstvo a Rada města Říčany

 NOVÉ   2. 2. 2023

Krátce z jednání Rady 15. 12. 2022 Rada přijala celkem 64 usnesení Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 19/2022 Koncese na stravování ve městě Říčany ve 3. ZŠ u Říčanského lesa. Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1   Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci při...

pokračování


Inzerce města

29. 12. 2022

Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součástí našeho týmu. V případě zájmu volejte anebo rovnou posílejte životopisy nakontakt: Jana Žďárská, 602162037, jana.zdarska@ricany.cz   Další informace a další volné pozice můžete získat na...

pokračování


Vítání občánků

29. 12. 2022

Dne 15. 12. 2022 proběhlo v obřadní síni Staré radnice slavnostní vítání občánků. Zastupitelka města paní Jana Doleželová přivítala 12 malých občánků, 5 holčiček a 7 chlapečků. Krásné pásmo vánočních koled si pro nás připravily děti z mateřské školky U Slunečních hodin. Všem děkujeme za příjemně...

pokračování


««  « novější  11-20/1794  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena