Informace z radnice

Odjezdové digitální panely na autobusových zastávkách

1. 11. 2020

Na 13 nejfrekventovanějších zastávkách ve městě (v obou směrech) byly v létě instalovány nové elektronické označníky. Displeje zde cestující informují o nejbližším přijíždějícím spoji. Zůstaly i klasické papírové jízdní řády. Na stanovišti Na Fialce u Cesty Svobody je instalována velká informační...

pokračování


Otevření informačního stánku k říčanským kamenům zmizelých

1. 11. 2020

Začátkem letošního roku získalo město Říčany příspěvek od Nadačního fondu obětem holocaustu z prostředků Ministerstva kultury na projekt Informační stánek k říčanským kamenům zmizelých, který realizuje spolu s Muzeem Říčany. Projekt byl představen v únorovém čísle Kurýru. Podle původního...

pokračování


Revitalizace fotbalové tribuny FK Říčany finišuje

1. 11. 2020

Tribuna má připravenou plochu na litý koberec na sezení, opravené stěny, nátěry na konstrukci střechy, připravené střídačky. Nová cesta k tribuně ze zámkové dlažby. V zázemí tribuny je hotová nová šatna a sprcha včetně zateplení a vzduchotechniky. Elektroinstalace je hotová také na tribuně, umožní...

pokračování


Odbahnění rybníka Rozpakov jde do finále 

1. 11. 2020

  Dokončení opravy dalšího z rybníků v Říčanech se blíží. Kupy bahna ze dna vypuštěné nádrže vyhrnula těžká technika na okolní pozemky. Čekalo se právě na dobu, až zemědělci sklidí svou úrodu. Pozemky nyní patří městu, které v prostoru severně od Rozpakova hodlá vybudovat...

pokračování


Plnění rozpočtu města

1. 11. 2020

pokračování


Vánoční soutěž v infocentru

1. 11. 2020

  Stejně jako v uplynulých letech jsme i v tom letošním pro vás v informačním centru na náměstí připravili vánoční dárky pro vaše blízké. V nabídce najdete oblíbené vánoční balíčky s kosmetikou, sladkosti, luxusně balená vína s vánočními motivy, vánoční čokolády, knihy o Říčanech pro dospělé...

pokračování


INZERCE MĚSTA

1. 11. 2020

pokračování


Stavba nové školky Větrník v ulici Bílá

1. 11. 2020

 

pokračování


Vítání občánků se v Říčanech do konce roku 2020 konat nebude

4. 10. 2020

  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ve vztahu k šíření nemoci Covid-19 nebude město Říčany pořádat vítání občánků, a to minimálně do konce roku 2020. Tímto opatřením chceme předejít zvýšenému riziku šíření nemoci, které plyne ze shromažďování dětí, rodičů a zaměstnanců úřadu. Město se...

pokračování


Zastupitelstvo a Rada města Říčany

4. 10. 2020

Krátce z Rady města Říčany dne 13. 8. 2020 Rada přijala celkem 23 usnesení υ Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem STREETs.r.o. - Výstavba cyklostezky v ulici Kamenická, Říčany. Předmětem je navýšení o 131 000 Kč bez DPH, z rezervy Rady města...

pokračování


««  « novější  11-20/1243  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena