Příroda Říčanska

26. 11. 2022

Ptáci a krmítka

 

Máme tu prosinec. Je čas vymést krmítka a přichystat ptákům dobroty. V říčanských zahradách a kolem domů se každoročně objevují stovky krmítek. Ale mnoho z nich ptákům nepomůže, dokonce je zabije. Jak to?

Od konce léta a během zimy se naše ptačí populace proměňuje. Část ptáků odletí do teplejších oblastí. Některé druhy jen v rámci Evropy (špaček obecný), jiné dokonce až pod rovník do jižní části Afriky (rorýs obecný). Někteří ptáci zůstávají, shromažďují se v různě velkých hejnech (čížek lesní) a přelétají krajinou, jiní cestují minimálně (vrabec domácí). Máme tu i hosty ze severu (pěnkava jikavec), kteří považují naši zimu za přívětivou.

S tím, jak klesají teploty, se snižuje nabídka potravy a ptáci plné krmítko uvítají. Pokud nastanou kruté mrazy s námrazou nebo množstvím sněhu, může potrava z krmítek některým ptákům zachránit život.

Podstatné ale je, co v krmítku naleznou. Nikdy do krmítka nedávejme zbytky jídla nebo staré pečivo – způsobují ptákům těžké zažívací potíže. Vhodná jsou slunečnicová semena a rozlousknuté ořechy. Jako doplněk je možné přidat například semena máku, řepky, prosa, pšenici nebo ovesné vločky.

Kosi a kvíčaly ocení jablka zavěšená v blízkosti krmítka. Zavěsit můžete také lojovou kouli nebo doma vyrobené tukové krmítko, které potěší strakapoudy, sýkory a brhlíky.

Stejně zásadní jako správné krmení je nutnost krmítko pravidelně čistit. Bez čištění může sloužit jako zdroj krmítkové nákazy. Říká se tak onemocnění způsobené prvokem bičenkou drůbeží (Trichomonas gallinae), který cizopasí v krku ptáků. Napadeným ptákům zduří sliznice, nemohou polykat, postupně slábnou a hynou hlady i na plném krmítku.

Pokud pozorujeme na krmítku a v okolí viditelně nemocné nebo uhynulé ptáky, je třeba krmení okamžitě přerušit a krmítko vyčistit – vydrhnout, vydezinfikovat 5% Savem, opláchnout a nechat důkladně vyschnout. Znovu začít krmit můžeme nejdříve za 14 dní. Ptáky napadené trichomonózou nejde léčit. Na člověka a ostatní savce se bičenky nepřenášejí.

Odměnou za péči bude podívaná na ptáky, mezi nimiž často najdeme i plaché a skrytě žijící druhy.

Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí a kos černý. Přilétají také čížci lesní, stehlíci obecní, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka nebo strakapoud velký. A možná přiletí i konopka obecná nebo brkoslav severní.

Můžete se zapojit do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách. Zapište si do kalendáře a v průběhu 6.–8. ledna 2023 si vyčleňte 1 hodinu na pozorování a sčítání ptáků. Podrobnosti najdete na www.birdlife.cz „Ptačí hodinka“.

 

Jakub Halaš

 

 

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena