Probíhá nucený odlov černé zvěře

27. 10. 2023

Nechoďte po soumraku do lesa a buďte opatrní

Na radnici se uskutečnila schůzka se zástupci mysliveckých sdružení, které se starají o honitby v okolí Říčan. Jednání iniciovala místostarostka Hana Špačková na základě narůstajících stížností občanů kvůli škodám způsobených přemnoženou černou zvěří (divočáků). Přítomni byli zástupci mysliveckých sdružení ze Světic, Březí a Nupak.

Podzimní čas je dobou, kdy končí sklizně na polích a zároveň dozrává ovoce v zahradách. Černá zvěř s letošními mláďaty po sklizni rychle ztratila stávající kryty (klidná místa, která poskytují úkryt) a zdroje potravy na velkých lánech polí, a proto zamířila do lesů (i v blízkosti města). Letošní rok byl navíc pro divočáky velice příznivý a jejich populace skokově narostla. Podle sdělení pana Coufala z Mysliveckého sdružení Světice je odlov černé zvěře prováděn velmi intenzivně – letos již myslivci odlovili přes sto kusů černé zvěře (což je více než za celý minulý rok). Odlovy budou pokračovat i nadále. K rychlejší a účinnější regulaci divočáků může pomoci i veřejnost.

Myslivecké spolky žádají veřejnost o spolupráci:

  • Nepohybujte se po soumraku v lese a jeho blízkém okolí. Tradiční lov naháňkou nelze v příměstských lesích bezpečně realizovat, protože zvěř ztratila plachost vůči loveckým psům a v lese se pohybuje velké množství lidí. Jediný možný způsob lovu je tedy individuální, který se provádí po soumraku. Hlavní lovecká sezóna trvá do konce ledna. Děkujeme za respektování tohoto doporučení a prosíme, buďte opatrní.
  • Respektujte zákaz volného pobíhání psů po lese. Divočáci, kteří jsou často vyrušováni pobíhajícími psy, ztrácí vůči nim (a potažmo i lidem) plachost. Tím vzrůstá nebezpečí přímého kontaktu.
  • Zbytky potravin, ovoce, zeleniny (nezpracované úrody ze zahrádek) neházejte za ploty svých pozemků. Divočáci a další zvířátka nebudou lákáni potravou a nebudou se přibližovat k lidským obydlím. Myslivci pak mohou provádět tzv. odváděcí vnadění v odlehlejších místech.
  • Zajistěte si důkladné oplocení svých nehonebních pozemků, na kterých se nesmí lovit. Divočáky můžete odradit od vstupu na tyto pozemky například kari sítěmi, pachovými či elektrickými ohradníky.
  • POZOR! Z důvodu zvýšeného nebezpečí zavlečení afrického moru prasat žádáme občany, aby se v případě nalezení mrtvého kusu černé zvěře jej nedotýkali a neprodleně o nálezu informovali uživatele honitby nebo Policii ČR. Upozorňujeme, že konzumace masa divočáků je podmíněna laboratorním vyšetřením na výskyt nebezpečného parazita – svalovce. Proto důrazně varujeme před konzumací nevyšetřeného masa z prasete divokého.

 

Bez vodítka jen vycvičený pes
Chování v lese, resp. V honitbě, upravuje zákon o myslivosti, č. 449/2001 Sb., který mimo jiné zakazuje majitelům psů nechat je volně pobíhat mimo svůj vliv. Jinými slovy, není nezbytné mít psa stále na vodítku, ale to pouze za předpokladu, že pes je vycvičen a svého majitele poslouchá. Zároveň je ale v lese zakázáno zvěř plašit, takže neustálé hlasité volání a udílení povelů také není správně.

Co dělat, pokud potkáte divočáka

Zachovat klid, pomalu ustupovat a nechat divočákům prostor, aby mohli utéct. Divoká prasata nejsou útočná a o setkání s námi vůbec nestojí (nemají touhu nás ulovit a sežrat 😊). Jisté nebezpeční může nastat na jaře, kdy mají bachyně mláďata, ale i v tomto případě platí, že útočí jen v krajních situacích většinou po vyrušení psem. Divočáci, kteří jsou také nazýváni černí rytíři, jsou velice mazaní a mají vynikající sluch, čich a paměť. Pokud vstoupíme do lesa, většinou již o nás vědí a jejich cílem je, vyhnout se nám.
 

Za myslivecký spolek Světice a ve spolupráci se sousedními uživateli honiteb
Alexandr Mikula

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena