Projekt revitalizace sídlišť a jeho realizace

6. 7. 2020

 

V uplynulých měsících jste si mohli na říčanských sídlištích všimnout hned několika proměn. Oddělení technické správy majetku se zaměřilo na renovaci mobiliáře a kultivaci veřejných prostranství, především úpravu zeleně, a oddělení investic připravilo podklady k realizaci prvních investičních akcí, v podobě stanovišť na separovaný odpad, které se začínají realizovat. Postupy prací vycházejí z podnětů získaných z veřejných participačních setkání s obyvateli sídlišť.

Na základě těchto setkání byl sestaven žebříček podnětů k jejich revitalizaci a vypracován časový harmonogram prací. Souhrn těchto podnětů si můžete prohlédnou na webu města Říčany v sekci Život ve městě – Největší běžící stavby a projekty – Revitalizace sídlišť.

Jedním z nejpalčivějších problémů byl nevzhledný stav stanovišť separovaného odpadu. V první etapě byla vybrána čtyři stanoviště v ulici Haškova, Plynární, Domažlická a Bezručova, pro která byla vyhotovena dokumentace pro provádění stavby. V ulici Domažlická a Bezručova dojde k přemístění stávajících stanovišť z plochy parkovacích stání a v tomto důsledku dojde k navýšení kapacity parkovacích ploch. Umístění každého stanoviště muselo zohlednit požadavky na obslužnost technických služeb a zároveň jsou o těchto změnách průběžně informováni zástupci jednotlivých Společenství vlastníků jednotek.

Stanoviště separovaného odpadu budou provedena v různých materiálových řešeních, přírodní gabionové koše, tahokov a betonové panely s logem města Říčany. Design budoucích stanovišť byl navržen v kontextu dané lokality tak, aby se co nejlépe začlenil do okolní zástavby.

Petr Frank,

architekt, oddělení investic MěÚ

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena