RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

29. 8. 2020

Téma na září:  Připomenutí EET

Skončily prázdniny, které byly letos opravdu trochu jiné. Nejenže mnozí nevyjeli na dovolenou za hranice, ale také jsme o těchto prázdninách podávali přiznání k dani z příjmu. Datum 18. srpen si budu pamatovat hodně dlouho. Musím konstatovat, že mnoho podnikatelů ponechalo tuto záležitost opravdu na poslední chvilku a to s sebou logicky přineslo stres a nervozitu na straně podnikatelů i na straně účetních. Proto se v tomto čísle budu znovu věnovat tématu elektronické evidence tržeb, i když termín startu poslední vlny (konkrétně 3. a 4. vlny) se zdá být hodně vzdálený. Nejprve shrnu stávající stav takto: v současnosti nemá nikdo povinnost evidovat tržby v systému EET. Evidovat nemusí skutečně nikdo, tedy ani ti, kteří například už měli tuto povinnost v minulosti. Tento (pro mnohé příjemný) stav trvá do data 31. 12. 2020. Vše se ale změní 1. 1. 2021. Od tohoto data se jednak obnovuje povinnost evidovat tržby pro všechny, kteří již v minulosti evidovali, dále pak tato povinnost nastane i pro všechny ostatní podnikatele (zjednodušeně řečeno). Evidovat budou řemeslníci, kadeřnice, pekaři, cukráři, řezníci, taxikáři, nebo třeba lékaři, právníci, veterináři a také účetní. Zákon připouští výjimky, kdy evidovat tržby bude možno v tzv. zjednodušeném režimu (je však nutno splnit přesně definované podmínky a požádat o souhlas správce daně) – tomuto tématu jsem se podrobně věnovala již v únorovém čísle Kurýru. Dnes bych chtěla čtenáře upozornit, že před startem EET musejí učinit jeden zásadní krok, a sice požádat o přihlašovací tzv. autentizační údaje pro přístup na portál správce daně. Požádat lze elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo je možné věc vyřídit osobně přímo na finančním úřadě. Podnikatelé, kteří jsou v IT zdatnější, si dokáží systém EET zprovoznit sami, ostatní pak většinou využívají služeb odborníků. A právě proto dnes vznáším důrazný apel na všechny podnikatele: nenechávejte EET na poslední chvilku. Prosinec je měsíc svátků a také měsíc, kdy podnikatelé mívají významně více práce; požádejte o autentizační údaje a otestujte si funkčnost EET co možná nejdříve. Proces není úplně jednoduchý, ale je zvládnutelný, a zkušený daňový poradce vám s tímto jistě dobře poradí. Může to být i RADIUS Říčany. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena