Reakce - Kryštof Horn

30. 12. 2016

Hlasování Řídím Říčany?

Zapojil jsem se do hlasování Řídím Říčany o dětských hřištích. Bohužel jsem neměl k dispozici více negativních hlasů, abych mohl vyjádřit, co si o otázce skutečně myslím. Město totiž potřebuje řešit úplně jiné věci, než další dětská hřiště. Očekával bych, že vedení města ví, které to jsou. Copak nejezdí po rozbitých chodnících s kočárkem? Nevozí děti do školky a nevidí, že např. křižovatka Štefánikovy a Rýdlovy ulice zoufale potřebuje semafor, a to nejen kvůli dlouhému čekání, ale zejména kvůli častým dopravním nehodám? Musí na nedostatky sami občané upozorňovat, vymýšlet řešení, sepisovat projekty, připravovat prezentace a „překvapovat Říčany“? Nemají právě od toho obec, radnici, starostu? Ostatně i Řídím Říčany se v roce 2015 ptalo na to, co obyvatele nejvíc pálí: a nejsou to hřiště, ale kamionová doprava a nebezpečné cesty do škol. Tolik k participativnímu rozpočtování v podání vedení města: „Dáme vám nějaké peníze na něco, co nepociťujete jako problém, abyste měli pocit, že něco můžete ovlivnit. Skutečné problémy s vámi neřešíme.“ S pobavením jsem následně zjistil, že ačkoliv hlasování o hřištích mělo skončit až po odevzdání tisícého hlasu, ani po dlouhé době se jich nesešlo více než 658. Organizátoři se to rozhodli zachránit hlasováním na základních školách a získali si tak dalších 731 dětských hlasů. Nic proti školákům učícím se demokracii – nemůže to ale být tak, že se zastupitelé populisticky zašťiťují přáním dětí, ale jen, když jim na výsledku zas až tak nesejde? Možná, že nedostatečná účast značí, že většina dospělých nepovažuje nastolenou otázku za důležitou. Kdyby se hlasovalo o parkovacích zónách, byla by třeba účast jiná. Je však také možné, že nezúčastněná většina prostě jen čeká od své zvolené reprezentace, že bude dělat svou práci – odpovědně rozhodovat o skutečných problémech občanů. A pak skládat účty ve volbách.

 Kryštof Horn

 

Vážený pane Horne,

všechny Vaše připomínky se vlastně týkají principiální otázky, zda je vhodné do rozhodování ve městě zapojovat veřejnost častěji než 1 krát za 4 roky. Tato debata již nejen v Kurýru proběhla a zejména zástupci jedné pravicové strany se vyjádřili, že rozhodovat mají pouze zastupitelé. Toto chápu, nicméně mám jiný názor.

Trend ve vyspělém světě, ale již i v naší zemi, je totiž zcela opačný. Zejména na komunální úrovni jsou lidé stále více zapojováni do rozhodování. Větší participace občanů na dění v jejich městě je, podle mého názoru, nevyhnutelná a hlavně správná. Zeptejte se v Německu, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, USA i jiných zemích… nebo myslíte, že nejsou dostatečně demokratické?

Váš názor, že dokud nebudou opraveny všechny ulice a chodníky, jsou investice do dětských hřišť vyhazováním peněz, též nesdílím. To by totiž město nemohlo několik desítek let investovat do ničeho jiného, než do silnic a chodníků (odhad ceny za opravu všech ulic ve špatném stavu se blíží 1 miliardě Kč). Nemyslím, že kvalita života ve městě se měří jen tím, jak rovné jsou chodníky. Město má za úkol starat se i o školství, kulturu, sport, rodiny s dětmi (!) a další potřeby nás všech. Infrastruktura je samozřejmě nejdůležitější a věřte tomu, že z rozpočtu města na ni jde největší část. (detaily najdete v rozpočtu na webu, případně rád vysvětlím osobně). Mohu Vás ubezpečit, že Vámi zmíněná 3 hřiště pro mládež (v hlasování občanů zvítězily Lanový parkur, Trampolíny v parku a Hrací loď pro děti) stojí řádově zlomek toho, co v příštím roce město investuje do oprav chodníků či do realizace sportovišť u 3.ZŠ U Říčanského lesa. Prostě se snažíme pečlivě vyvažovat všechny oblasti veřejného života a dáváme jim, dle nejlepšího svědomí, priority.

Pokud zmiňujete, že o hřištích hlasovalo „pouze“ 658 občanů, věřte tomu, že jsme v tomto ohledu daleko nad průměrem z jiných měst, kde podobný se nástroj používá i na výrazně důležitější volby. Možnost zapojit se má úplně každý a to je důležité. Máte ale pravdu, že některé zásadní a komplikovaná rozhodnutí musí zastupitelstvo a vedení města učinit samo. Proto se snažíme volit taková témata, kde každý má šanci pochopit a rozhodnout bez hlubšího studia problému. Jsme však stále na začátku a všichni se učíme.

Na závěr se dotknu projektu participativního rozpočtování, „Překvapte Říčany“. Opět se jedná o léty prověřený koncept převzatý z jiných zemí a věřte tomu, že mnoho lidí si dalo velkou práci s přípravou a prezentací svých projektů. Na jejich realizaci město uvolnilo opět malý zlomek svého rozpočtu, a zde se ukáže, co opravdu veřejnost cítí jako prioritu… Může se stát, že na celé čáře zvítězí opravy chodníků, těch bylo přihlášeno několik. Také se může stát, že zvítězí některé neotřelé záměry, které by do města přinesly něco nového, netradičního. Uvidíme, já se na to těším.

V případě zájmu jsem připraven se sejít a věci osobně prodiskutovat.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena