Pravidla pro reakce? - Ladislav Musil

29. 4. 2016

Odpověď Vladimír Kořen

V posledním čísle Říčanského kurýru se redakční rada ohradila proti příspěvku paní Egidové „ o neférovém způsobu vydávání článků“ a v rámci této reakce zveřejnila pravidla pro reagování na příspěvky v tomto periodiku s tím, že jsou to pravidla platná již delší dobu a sama redakce dlouhodobě umožňuje diskusi a vítá pluralitu názorů na stránkách věstníku. To, že se tato pravidla takto zveřejňují, je správné a zamezí to případným pochybnostem. Musím se ale ohradit proti tvrzení, že redakční rada tuto diskusi dlouhodobě umožňuje. V průběhu posledních 5 let (nejvíce však v prvních letech vládnutí nového vedení města) jsem byl v Říčanském kurýru několikrát písemně napaden či osočen z různých nekalých praktik. Je jedno, jestli to bylo psané na bývalé vedení radnice (jehož jsem byl součástí), nebo přímo na moji osobu jmenovitě. Nikdy jsem ale nedostal možnost, abych se bránil napsanému ještě v témže čísle městského věstníku. Mohl jsem tak udělat až s měsíčním zpožděním a kupodivu pisatel, na kterého jsem reagoval, tuto možnost dostal prakticky vždy. Je asi náhodou (a můžu jen spekulovat), že autor většiny těch článků je sám V. Kořen, a možná proto tu možnost měl. Dnes je to minulost a nechci se k tomu více vracet. Budu tedy doufat, že nyní to bude opravdu již pro všechny stejné.

Ladislav Musil, zastupitel

 

Kurýr se novinářsky kultivuje postupnými kroky. Před volbami 2010 se některým subjektům a lidem články vůbec nezařazovaly, úvodníky patřily výhradně starostce nebo místostarostům, v redakční radě seděli zastupitelé. Měl samozřejmě i tak pro obyvatele vysokou informační hodnotu, nad níž bděl člověk, jehož si novinářsky vážím - pan J. Černohorský. Mojí snahou, která vyplývá z novinářské zkušenosti a praxe, bylo Kurýr posílit kvalitativně a hlavně jej více otevřít. V redakční radě nesedí politici, město komunikuje tiskovými zprávami, které jsou rozesílány nejen do Kurýru, ale i dalším sdělovacím prostředkům. Názory z různých stran se do časopisu bez potíží dostávají. Myslím, že každý z mého okolí může potvrdit, že od samého začátku prosazuji právo pro napadeného na okamžitou reakci. Je to základní norma objektivního a vyváženého média. Tento můj postoj ale mnozí nesdíleli. Říkali: „Ať se případně reaguje v dalším čísle.“ Důležité také je si uvědomit, kdo napadá a kdo se brání či vysvětluje. V tomto případě je nabíledni, že kterýkoli starosta čelí tlaku většímu než řadový zastupitel či běžný občan. Proto jeho reakce budou logicky častější.

Vladimír Kořen, starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena