Reakce na novou vyhlášku o psech - pejsci u Kotelny

27. 5. 2016

Eva Kočová - Reakce David Michalička, radní

Po přečtení článku v posledním Kurýru a zjištění, že město uvažuje o zřízení místa pro venčení u galerie, si vám dovoluji napsat svůj názor. Již jenom ten fakt, že ke kulturnímu stánku ve městě (galerie funguje již desátým rokem bez jakéhokoliv finančního zatížení ze strany města) někdo navrhuje zřízení místa s kameny na čůrání psů, je mi smutno. Možná že bych mohla oslovit některého sochaře o jejich ztvárnění. Naivně jsem si myslela, že by na tomto místě mohlo stát umělecké dílo, ale vidím, že kulturní pohled ve městě je diametrálně odlišný.

Eva Kočová

 

Reaguji na články týkající se ploch k venčení psů. Předně je třeba uvést, že venčení psů i bez vodítka či náhubku je možné nadále bez jakékoliv regulace na všech plochách mimo zastavěné území, tedy i v dnešních parcích, na loukách atp. Uvedená mapa lokalit se týkala potenciálních ploch pro speciální psí hřiště, kde bude možné psy cvičit atp.

I na základě reakcí veřejnosti k tomuto pracovnímu seznamu ploch pro „psí hřiště“ jsme seznam významně zrevidovali a doplnili. Například plocha u galerie Kotelna zde již nefiguruje. Aktuálně jsou jednotlivé lokality diskutovány přímo se zástupci kynologů a „pejskařů“. Cílem je postupně zřídit specializované plochy zvlášť pro majitele malých plemen a zvlášť pro velké psy. První by měly vznikat zejména v blízkosti sídlišť a v centru, kde lidé vlastní spíše malé psy a nemají vlastní pozemek. Tyto plochy by byly menší a pravděpodobně oplocené. Pro větší plemena by byla naopak větší, neoplocená hřiště dál od zástavby, typicky třeba v blízkosti Marvánku.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena