Reakce na reakci „Tady se dějí věci“

6. 5. 2018

Názor - Václav Macinauer

 

Vážený pane Smetánko,

ve své reakci na můj příspěvek v minulém čísle pod názvem „Tady se dějí věci“ jste napsal, že správa městských lesů se nedomnívá, že by kritizovaným poškozením kořenového systému smrků přilehlých k lesní cestě Strašínská došlo k porušení lesního zákona. Nejeví se Vám náhodou správce lesa  pro hodnocení kritizované věci jako osoba podjatá ve smyslu správního řádu? Také si  dovoluji podotknout, že jste se opomněl vyjádřit  k též kritizovanému vyhloubení mohutné kaverny v cizím lese, když pominu to, že vzhledem k jílovitému podloží vsakovací  schopnost  kaverny bude zanedbatelná.

Jinak, znovu si uvědomuji, že pravidla pro kritické příspěvky a reakce kritizovaných subjektů, tak jak jsou tzv. redakční radou Kurýru nastavena, jsou velmi nevyvážená ve prospěch kritizovaných osob.  Ostatně svého času to velmi trefně popsal v Buldogu pan Svetlík. Prozaik by to směle nazval šaškárnou. Dospěl jsem tedy ke stejnému závěru jako poměrně nedávno pan místostarosta Hraba, že nemá cenu uveřejňovat kritické příspěvky prostřednictvím Kurýru, ale pouze na stránkách diskuzního fóra (www.ricany.cz - Město Říčany - Život ve městě - Diskusní fórum).

Pro paní Stoszkovou dodávám, aby si povšimla této reakce pana Smetánky, která dokumentuje, jakou hodnotu mají odpovědi a vysvětlení kompetentních zástupců úřadu.  Ten Vámi uváděný můj dal ší příspěvek do minulého čísla nebyl další, ale ten první zkrácený o těch 750 znaků. Přesto nebyl uveřejněn, ačkoliv to byla legitimní reakce podle pravidel. Ale škoda řeči.

                                                           Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena