Redakci Říčanského Kurýru

1. 12. 2017

Názor - Jaroslav Baloun; Odpověď - ​Redakční rada

Do listopadového čísla jsem poslal redakci Kurýru příspěvek s nadpisem „Jsou někteří vedoucí úředníci Státní správy v Říčanech oprávněni nedodržovat, nebo povolovat nedodržování Lesního zákona o klidu a tichu v lesích?“. Článek byl zaměřen konkrétně na každoročně nezákonně pořádané hudební produkce v Říčanském lese (zkr. Starák).

   V listopadovém Kurýru byl příspěvek zveřejněn, ale bez mého vědomí s jiným, vágním nadpisem “Úředníci a dodržování zákonů?“.

.    Anonymní cenzor záměrně změnil nadpis příspěvku a tím i jeho původní zaměření a nepřímo i věcný obsah. Vymaže-li se z uveřejněného diskusního příspěvku dotaz, adresovaný vedoucím správním úředníkům, nemohou na něj odpovědět. Výsledek bude stejný, jako kdyby dotaz vědomě ignorovali.

   O tom, že práce správních úředníků a volených funkcionářů je často velmi náročná a nevděčná, nás informuje i Říčanský kurýr. Někdy k tomu přispívají i nedokonalé zákony, ztěžující provádění naléhavých veřejně prospěšných prací (např. výkup pozemků v soukromém vlastnictví, pro stavbu dálnice). V podobných případech „vyšších zájmů“ vláda zařídí předepsaným postupem úpravu nevyhovujícího zákona.Vláda, ministerstva ani regionální správní orgány nemají oprávnění platné zákony nedodržovat. Zájmy na opakování „Staráku“ nebyly zřejmě dostatečně „vysoké“, aby kvůli nim byl stávající Lesní zákon upraven.

   Ti zodpovědní úředníci Státní správy, kteří opakovaně (v duchu nechvalně známého rčení,“stát jsem já“) povolují, nebo tolerují pořádání“Staráku“, jednají, bez ohledu na všechny jejich výhrady a vytáčky, vědomě nezákonně.

Jaroslav Baloun 

 

 

Vážený pane Baloune, nadpis není to samé, co titulek, a titulek v délce, v jaké jste jej napsal a požadoval, není obvyklý v žádném periodiku. Proto v takovém případě editor časopisu má právo nejen titulek, ale pokud je příliš dlouhý, tak i celý text krátit tak, aby zůstal zachován jeho původní smysl, což se v případě Vašeho „nadpisu“ stalo. Vaše tvrzení o „anonymním cenzorovi“ je tak přinejmenším nepromyšlené. Odpověď pana tajemníka na svoje výhrady jste navíc obdržel hned pod textem ve stejném čísle Kurýru, a proto Vaše tvrzení, že se text nedostal k vedoucím správním úředníkům, kteří na něj nemohou odpovědět, je poněkud nepochopitelné.

Redakční rada

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena