Rekonstrukce Černokostelecké ovlivní naše životy

1. 3. 2024

Dlouho avizovaná rekonstrukce Černokostelecké se blíží a do konce února by mělo Ředitelství silnic a dálnic vypsat soutěž na dodavatele stavby. Kromě ceny bude důležitá i doba realizace, podle které bude vybrán vítěz. Předpoklad jsou dvě stavební sezony. Práce musejí být zahájeny nejpozději 1. července, jinak se stavba odloží na jaro příštího roku.

Rekonstrukce Černokostelecké vyřeší problém především s odvodněním vozovky, jejím podložím a oddělí dešťové a splaškové vody ve větší míře než dosud. Zároveň budou zrevidovány veškeré inženýrské sítě a přípojky pod povrchem. Stavba bude rozdělena bude na dvě etapy.

První etapa od Olivovny po křižovatku u „Sokoláku“ a nemocnice by měla probíhat letos a náhradní trasa pro osobní automobily a zásobení povede kolem Olivovny, Olivovou na most přes trať a zpět podjezdem kolem nemocnice. Všichni tušíme, že většina aut se cestou na křižovatkách rozjede do města a průjezdnost bude velmi špatná. Proto jsme se na Výboru pro dopravu MěÚ Říčany věnovali této problematice a apelovali jsme na projednání v předstihu s ŘSD i projektantem, aby namodeloval trasy a úpravy na nich a třeba i zvážil místní (dočasné) dopravní úpravy.

Kromě hlavní objízdné trasy, kde vidím kritickou hlavně křižovatku 5. května a Rýdlovu a kde se domnívám, že by bylo vhodné dočasně odstranit středový ostrůvek kvůli plynulejšímu vyhýbání vozidel, bude nutné urychleně dořešit vodorovné značení před závorami ze směru od Olivovny, aby auta nemohla předjíždět stojící kolonu, stejně jako třeba dočasný přechod přes Olivovu u Šeříkové ulice. Zároveň bude nutné vyřešit co nejlépe parkování v Bezručově i kolmých ulicích se zajištěním zásobení obchodů na Černokostelecké v čele s Pekařstvím Frydrych a Alfa Classic, kam musí zajíždět se zásobováním velká vozidla. Bude k tomu bohužel nutno zavést i represivní opatření, aby sem opravdu zajížděli jen ti, co nemají na vybranou.

Kdyby se před lety neblokovala příprava výstavby Tehovské spojky, mohla být dnes atraktivní náhradní trasou a zatížení pro Říčany při rekonstrukci by bylo minimální. Nezbývá než doufat, že tato komunikace vznikne, protože do budoucna by našemu městu od dopravy výrazně ulevila.

 

Miloslav Šmolík
zastupitel, SPOLU-ODS, předseda výboru pro dopravu

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena